När Charlie Eriksson startade sajten Aldrig Ensam kunde han nog inte föreställa sig den uppmärksamhet som nu i efterhand visade sig bli resultatet. Än mindre kunde han nog ha gissat att det var hans egna psykiska (o)hälsa som skulle stå i fokus några år senare när han 2013 drabbades av depression och panikångest.

– Innan panikångestattackerna var jag en person med höga mål och många bollar i luften som gjorde att jag ständigt var uppe i varv, berättar Charlie Eriksson när jag frågar vem Charlie var innan ångesten och depressionen blev ett faktum.

Stereotyp bild

Han satsade stort på en karriär och hade många drömmar om livet efter skolan. Men kunskap om psykisk ohälsa, det saknade han helt.

– Bilden av en person som lider av psykiska problem är fortfarande stereotyp vilket gjorde att man aldrig tänkte att man själv kunde drabbas. När jag faktiskt gjorde det fanns det få att prata med och alla frågetecken bara hopade sig.

Allt fler idag drabbas av psykisk ohälsa

Charlie Eriksson hittade lite information som kunde hjälpa honom med alla tankar och bestämde sig istället för att som individ försöka hjälpa andra som också var drabbade.

– Allt fler idag drabbas av psykisk ohälsa; det är vanligare än vad vi själva vill inse. Som individer kan vi bestämma oss för att bli mer öppna mot varandra och här behövs fler isbrytare för att få andra att våga göra likadant.

Bör bli ett skolämne

– Media har en viktig roll i den bild av en person med psykisk hälsa som skapats. Det rapporteras regelbundet om våldsdåd där förövaren beskrivs som manisk, deprimerad och psykiskt instabil men man ger inte motbilden: alla de som lider av psykisk ohälsa utan att skada andra än möjligtvis dem själva. Resultatet blir att det skapas en rädsla kring psykiska sjukdomar, trots att det inte bara är vanligt utan också blir allt vanligare i alla samhällsgrupper.

Som företag kan man lyfta in frågan i företagskulturen

Dessutom efterfrågar Charlie Eriksson initiativ på politiskt nationell, regional och lokal nivå.

– Som företag kan man lyfta in frågan i företagskulturen genom att ha öppna samtal kring sjukskrivningar och våga anställa människor som lider eller har lidit av psykiska besvär. Ingen är sin sjukdom utan kan alltid prestera utifrån individuella förutsättningar, säger han och fortsätter:

– Jag anser också att psykisk hälsa bör bli ett skolämne, precis som man läser engelska, matte och idrott. Redan idag provas kurser i suicidal prevention på en högstadieskola i Stockholm och det är just den sortens information och kunskap som måste spridas för att dels förebygga psykisk ohälsa men också krossa de fördomar som idag finns kring detta.

För många lider idag av psykisk ohälsa utan att våga prata om det, inte ens med de allra närmaste.

Vi lever i ett sjukt system

– Samhället idag är tufft, inte minst för unga som, förutom höga krav på sig själva, lever i en global värld med ökad konkurrens och med ständiga påtryckningar från social media som ger falska intryck av andras perfekta liv.

Tillsammans med brist på information om psykiskt mående är det en ond spiral som bara leder åt ett håll. Nedåt.

– Vi lever i ett sjukt system som jag dessvärre inte ser att vi nått botten på. Psykisk ohälsa kommer att bli allt vanligare, det är jag övertygad om.