Psykisk sjukdom ökar för varje år, visar siffror från Försäkringskassan.
Faktum är att nästan dubbelt så många sjukskrev sig 2014 jämfört med 2012.

– Det är inte bara ett stort problem, det är en avgörande framtidsfråga för hela nationen. Sjukskrivningskurvorna har gått uppåt sedan tidigt 80-tal och de verkar inte planat ut ännu. Vi har vissa samhällsideal som vi ska leva upp till och de gör oss mer stressade. I samband med det sover vi sämre och får mer ångest som tillsammans kan leda till djupa depressioner. Det är inte bara jobbet som stressar en, utan hela livssituationen, säger Anders Tengström som är leg. psykolog, docent i psykologi vid Karolinska institutet och forskningschef på Papilly.

”Att forma sin egen livskompass” Nilla

Nilla Pråhl är en av många som har erfarenhet av hur stressen kan leda vidare till utmattningssyndrom. Det var när hon jobbade i butik, pluggade dubbelt och samtidigt levde ensam med två små flickor som livet drastiskt förändrades.


– Jag hade inte varit lyhörd och lyssnat till kroppens egna tydliga signaler under en längre tid och till sist fungerade inte min kropp längre som den brukade. Det tog tid att acceptera att jag faktiskt var sjuk och att jag kanske främst behövde vila. Med den insikten förstod jag även att det var min livsstil som behövde förändras. Att börja lyssna till min kropp och reflektera över vad jag egentligen behövde för att må bra och tåla stress bättre.

Nyligen blev Nilla färdig sjuksköterska och beskriver hur hon relativt snabbt blev återställd genom att börja sätta egna gränser och göra livsstilsförändringar.

Nu har Nilla ingått i testgruppen för stressprogrammet, ett nytt webbaserat verktyg från e-hälsoföretaget Papilly som ska hjälpa till att upptäcka och förebygga stress i  tid.


– Stressprogrammet hade utan tvekan kunnat hjälpa mig att inte bli så påverkad av stressen. Det handlar mycket om att bygga upp en känsla av balans och egenkontroll samt att klargöra för sig själv vad som är viktigt i livet. Papilly
 
Det interaktiva programmet har utvecklats i samarbete med stressforskare och bygger på effektiva metoder från den kognitiva beteendeterapin (KBT) och vidareutvecklingen ACT (acceptance and commitment therapy). 


– Programmet ger människor en chans att betrakta sig själva och hitta tillbaka till det de mår bra av och därmed kunna sänka stressnivån, säger Anders.

Programmet inleds med ett kort stresstest. Därefter guidas användaren genom åtta interaktiva steg. Användaren arbetar med sina egna utmaningar och får i programmet träna på just det som behövs för att må bättre.