– I grundskolan drog jag mig för att be om hjälp, jag ville klara mig själv. Efter ett tag märkte jag att det var ohållbart och bad min pappa om hjälp med läxorna, men insåg att det inte räckte. Då hörde jag talas om projektet ”En gymnasieskola för alla” som jobbade med att hjälpa ungdomar med sina studier.

Tack vare projektet fick Alexandra ordning på sina studier.

– Jag fick en personlig planering, en struktur kring vad, när och hur jag ska göra. En plan som hjälper mig och som gör att jag blir mindre stressad.

 

I egen takt

Varje elev måste kunna lyckas på sitt sätt. För många är det kämpigt och ibland behöver man en extrahand.

"Det får inte vara så strängt"

– Skolan och dess lärare måste förstå att alla elever inte mår så bra varje dag, ibland behöver man stöd och höra att allt kommer att bli bra. Det får inte vara så strängt, man måste kunna gå i sin egen takt.

Det är viktigt att berätta hur man känner och vad man behöver för att inte ge upp.

– Du är inte ensam, var inte rädd för att be om hjälp. Det finns ingen stoppskylt i vägen!

Faktaruta:

År 2017-2019 genomför Sundsvalls gymnasium projektet ”En gymnasieskola för alla” med stöd från SPSM i samarbete med RSMH. Syftet är att hjälpa elever med psykisk funktionsnedsättning och psykosociala besvär att komma vidare i sin studiesituation samt att utveckla studiemetoder. Fokus ligger på förebyggande arbete och elevernas delaktighet samt inflytande. Eleverna har tillgång till individuell handledning av en resurs från RSMH, extrastudier på skolan under vissa söndagar samt lov, vägledning och feedback från behöriga lärare vid lov.

Läs mer om projektet på www.seciso.org