Vi vill ändra på det, skapa förutsättningar för bättre vård, göra det lättare att söka hjälp och framför allt söka ny kunskap i ett område som just nu rör sig fort framåt - förståelsen av vad psykisk ohälsa egentligen är.

 

Uppmärksamma framstegen

 

Den här bilagan kommer ut strax innan World Mental Health Day den 10 oktober, en dag som är till för att uppmärksamma de stora framsteg som görs inom både kunskap och behandling. Internet bidrar numera till att göra behandling av ångest och depression mer tillgänglig samtidigt som kunskapen om vad som orsakar psykisk ohälsa ökar markant Dessvärre ökar även ohälsan inom vissa grupper, tex hos unga kvinnor. Därför tar vi i år ett nytt grepp:

Mental Health Evening den 9 oktober på Maximteatern ordnas för första gången i år av Psykiatrifonden och 1.6/2.6 millionersklubbarna tillsammans. Vi blandar mingel, underhållning med tex. Lisa Nilsson med information om de stora framsteg som nu görs. Priser och stipendier till unga forskare inom psykologi och psykiatri kommer att delas ut. Hoppas just DU kommer att delta och stötta arbetet för bättre psykisk hälsa i Sverige.

 

5 kilometer för pykisk hälsa

 

Visste ni att fysisk träning är ett bra sätt att behandla ångest och måttlig depression?

Visste ni att fysisk träning är ett bra sätt att behandla ångest och måttlig depression? Nya studier har visat att det ofta är lika effektivt som KBT eller antidepressiva läkemedel. Självklart är vi alla olika och olika behandlingar passar var och en. Men alla kan vara med och gå, lunka eller springa för psykisk hälsa! Det gör ni genom att anmäla er till Mental Health Run som startar vid Sjöhistoriska museet på Gärdet lördagen den 7 oktober, återigen ett evenemang som syftar till bättre psykisk hälsa och som sprider sig i Sverige. Följ med oss de 5 vackra kilometrarna för psykisk hälsa!

Som ett hedersuppdrag utanför mitt vanliga jobb på Karolinska Universitetssjukhuset är jag sedan några år ordförande i Psykiatrifondens styrelse vars uppdrag är att se till att stigmat kring psykisk ohälsa minskar så alla vågar söka hjälp i tid. Vi vill ha ett slut på lidande i tysthet. Att drabbas av depression på ålderns höst ska inte vara konstigare än att få diabetes. Jobbigt men hanterbart. Och behandlingsbart! Vi vill stötta unga forskare så kunskapen om vad som ska göras blir bättre!

 

Engagera och sprida kunskap

 

Förutom stöd till forskare och utdelning av stipendium deltar Psykiatrifonden i debatten med artiklar om det vi tycker behöver förändras för att få ett bättre samhälle för de med psykisk ohälsa, till exempel ändring av pressetiska regler och kvacksalverilag, tidigare diagnostik av psykiska sjukdomar, samt behovet av mer kunskap om orsaker till olika psykiska sjukdomar och hur vård och behandling kan förbättras. Fonden arrangerar evenemang som syftar till att sprida kunskap, inte minst politiker och företagsledare. Tack vare gåvor från en engagerad allmänhet delar Psykiatrifonden ut antistigmapriset, för ett hängivet arbete med att minska fördomar om psykisk sjukdom, vilket vi tror leder till att fler får behandling i tid.

 

Dags att bryta ner fördomarna

 

Vi vill erövra ny kunskap om hur vi kan minska det stora lidande som psykisk sjukdom och funktionsnedsättning utgör.

Vi vill erövra ny kunskap om hur vi kan minska det stora lidande som psykisk sjukdom och funktionsnedsättning utgör för individen, familjen och samhället. För att få till stånd förändring i samhället krävs opinionsbildning, forskning samt en kamp mot de fördomar som inramar många människors medvetande om dessa sjukdomar. Den bilaga du nu håller i din hand är ett uttryck för denna ambition. Vi hoppas du läser om hur det är att ha ADHD eller om hur psykisk ohälsa orsakas av stress. Samt hur internet kan bidra till att fler får behandling.

Vi vill nå ut med kunskap om vad som faktiskt kan göras idag om resurserna kunde skapas och hur vi alla kan bidra till en bättre psykisk hälsa. Om du vill följa med oss på denna resa är du hjärtligt välkommen!