Funktioner i samhället som skola, vård och omsorg behöver förbättras för att främja de ungas psykiska hälsa. En av anledningarna till ökningen av den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar är det svenska skolsystemet som sätter ökad press på elever som har svårt att följa med i undervisningen.

"En reform av skolsystemet är nödvändigt"

– En reform av skolsystemet är nödvändigt för att förbättra den psykiska hälsan bland Sveriges unga. Så många som tio procent får underkänt i grundskolan och är därmed utpetade från systemet, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på BRIS.

Även äldre elever mår psykiskt dåligt. Den tuffa arbetsmarknaden skapar en ökad oro för framtiden och ytterligare hög stress kopplat till kursbetyg bland gymnasieungdomar. Det finns en stark koppling till hur väl man klarat skolan och den psykiska hälsan.

 

Ökning i mer än 30 år

Den psykiska ohälsan bland unga har ökat konstant sedan 1985. Den vanligaste kontaktorsaken till BRIS 2016 och 2017 var just psykisk ohälsa.

"För att kunna uppnå en god psykisk hälsa krävs en balans"

– Det är en social tävlan och press inom många områden. Det finns krav på att lyckas på många plan samtidigt; utseende, skola, träning, vara en kul person och så vidare.

För att kunna uppnå en god psykisk hälsa krävs en balans mellan de påfrestningar en person utsätts för i livet och personens möjlighet att hantera påfrestningarna. BRIS rapport kommer fram till slutsatsen att stödet inte har ökat i samma utsträckning som påfrestningarna och att det resulterar i ökad psykisk ohälsa bland barn och unga.

 

Insatser för sent

Bristande resurser inom den sociala barn- och ungdomsvården gör att barn som tillhör riskgruppen inte får rätt stöd i tid. Det kan till exempel var barn som är i samhällets vård eller som har föräldrar i aktivt missbruk.

"Det krävs vård till de som mår dåligt här och nu."

– Det krävs vård till de som mår dåligt här och nu. Det är en lång väntan idag inom psykiatrin vilket gör att det inte finns möjlighet att ge rätt vård och stöd i tid. Det krävs bättre samverkan mellan olika samhällsfunktioner samt en systematisk uppföljning av de insatser som görs, avslutar Magnus Jägerskog.