Det är därför viktigt att söka hjälp i tid. För med rätt stöd går det att hindra allvarliga spelproblem och det finns spelspecifik behandling för dem som redan har allvarliga spelproblem. Omkring 2 procent av befolkningen har problem med sitt spelande. Många spelare som kontaktar beroendevården upplever att deras spelande fått negativa konsekvenser både för ekonomin, psykisk hälsa och relationer, men även anhöriga upplever dessa negativa konsekvenser.

– Spelandet tar till slut överhanden i tillvaron. Man höjer insatserna för att försöka spela tillbaka förluster. Det blir en ond cirkel, ofta med stora skulder som följd, säger Johan Vestöö, psykolog inom Beroendecentrum Stockholm.

 

Våga söka hjälp

Det är vanligt att personer som har spelproblem inte söker hjälp förrän de negativa konsekvenserna blivit så pass allvarliga att de hamnat i en kris.

"Personen som har problem måste själv vilja förändra sina spelvanor."

– Många har insikt i sin problematik, men drar sig för att söka hjälp eller väntar för länge med att söka hjälp hos oss. Personen som har problem med spel måste själv vilja förändra sina spelvanor. Och när man vill förändra sitt spelande kan vi ge råd, stöd och erbjuda behandling, säger Johan Vestöö.

Det finns hjälp att få inom beroendevården. Behandlingen sker i öppenvård och består av gruppbehandling och individuell behandling baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) samt motiverande samtal (MI). I individuell behandling är även närstående välkomna att delta.

 

Att stötta som närstående

Det är vanligt att närstående lägger märke till de första tecknen på spelproblem, men det är inte lätt att veta hur man kan stötta på bästa sätt. Som närstående är det viktigt att inte underlätta för spelandet att fortsätta genom att täcka upp och lösa problem som spelandet skapat.

"Risk att man som närstående bidrar till att problemet bibehålls"

– Personen i fråga som har spelproblem måste också själv ta tag i och ansvara för situationen. Det finns annars risk att man som närstående bidrar till att problemet bibehålls, även om det sker med välvilja, avslutar Johan Vestöö.

Som närstående kan man stötta och finnas till hands, men det är också viktigt att ta hand om sig själv.