Utmattningssyndrom är idag en helt accepterad diagnos och stora resurser läggs på behandlingsledet. Dock finns fortfarande mycket ogjort när det gäller förebyggande åtgärder.

– Stress och psykisk ohälsa klassas inte längre enbart som ett arbetsmiljöproblem, utan är ett folkhälsoproblem. Det handlar om en persons hela livssituation och för att kunna förebygga stress behöver individen själv få insikter om hur de egna tankarna styr beteendet och lära sig att styra sina tankar, förklarar Anders Tengström, forskningschef på Papilly AB.

 

En digital utveckling av KBT-terapi

 

Papilly är ett av de företag som utvecklat digitala program för det förebyggande arbetet mot stress och psykisk ohälsa. Programmets övningar bygger på beprövad klinisk erfarenhet inom psykiatrin sedan årtionden tillbaka. Och grundteorin är Acceptance Commitment Theory (ACT), vilket är en utveckling av KBT-terapin.

– Fokus ligger på att få individen att förstå och acceptera att alla handlingar bygger på egna val. Det i sin tur innebär att det bara är individen själv som kan förändra sin situation, fortsätter Anders Tengström.

 

Mot en harmonisk arbetsplats

 

Ett företag som använt stressprogrammet för sina medarbetare är KILROY. Företagets Sverigechef Sara Pontander konstaterar att det har varit till stor hjälp för medarbetarna och även skapat en mer harmonisk arbetsplats.

Viktigt att inse att stress och psykisk ohälsa inte bara är arbetsrelaterat.

– Den nästan viktigaste erfarenheten som arbetsgivare, efter att vi gått igenom stressprogrammet, var att inse att stress och psykisk ohälsa inte bara är arbetsrelaterat. Jag kan som chef lyfta bort arbetsuppgifter för en medarbetare för att minska stressen, men jag kan inte aktivt bidra till att lösa en dålig relation i hemmet exempelvis.

Själva stressprogrammet bygger på åtta moduler, med olika teoriavsnitt, tester och övningsuppgifter, som genomförs med en veckas mellanrum, en vecka då man ska reflektera över de nya insikterna och genomföra vissa övningar.

– Långsiktigheten i programmet är en av de stora fördelarna, man jobbar med sig själv och sina tankar i vardagssituationer, vilket är en av förutsättningarna för ett varaktigt resultat, konstaterar Peter Ekmark, VD på Papilly.