Konferensen vänder sig främst mot elevhälsan som får ta del av utvecklingen inom området och goda exempel från hur andra arbetar samt lyssna till experter och inspiratörer. Fokus ligger på förebyggande arbetssätt och metoder för att hantera psykisk ohälsa i skolan. Man får lära sig mer om elevhälsans roll och ansvar samt ta del av konkreta metoder att applicera i skolan.

 

Framstående aktörer medverkar

 

Bland de medverkande i programmet finns representanter från BRIS, Ung livsstil, Södertörns högskola, Folkhälsomyndigheten/Karolinska institutet, Mind, Motivationsmentorerna, Stockholms stad, Region Jönköping, Solna stad, Haparanda, AcadeMedias grundskolor, Nyköpings kommun och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar.

Ability Partner, som arrangerar konferensen, menar att det är ett väldigt angeläget ämne som ligger i tiden då den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar. Varje elev som vi kan hjälpa på ett bra sätt är en stor vinst för individen men även för samhället i stort. Helst skulle vi se att varje skola skickade någon representant till dessa dagar säger Janne Huttunen som är VD på Ability Partner. Gå in på www.abilitypartner.se för att läsa mer om programmet och talarna samt anmäla er!