För de som söker orsaker till den ökande psykiska ohälsan finns många olika förklaringar – uppenbart är dock att dagens samhälle sliter på våra hjärnor mer än på vår kropp och att det behövs mer kunskap om vad vi ska göra för att akta våra hjärnor.

Jag tror nämligen att det är där den bästa lösningen finns. Precis som vid benbrott eller andra sjukdomar som drabbar kroppen är det bäst om vi håller oss friska från början – om benet aldrig bryts, om kranskärlet aldrig täpps igen, om utmattningsdepressionen aldrig inträffar.Ingmarie

Människor är olika. Fysiskt och psykiskt. En del av oss har en hjärna som är extra känslig och trots ett gott liv utvecklar en psykisk sjukdom. Precis som vid ett benbrott söker vi vård för våra utmattade hjärnor och den vården måste vara lättillgänglig och av hög kvalité. En svår uppgift när efterfrågan på vård ökat snabbare än resurserna. Ett illa omskött benbrott läker – om än kanske snett och dåligt. En hjärna på villovägar kan få mycket värre konsekvenser. Antalet självmord i Sverige visar vad som i värsta fall kan hända.

Antalet självmord i Sverige visar vad som i värsta fall kan hända

De sjukdomar som är livslånga innebär också att anhöriga och omgivning behöver hjälp och stöd för att kunna ge sitt unika bidrag till den sjuke.

Allt vi gör för kroppen är bra för hjärnan- till exempel bra kost och motion - men vi behöver också lära oss hur mycket stress vi tål, hur mycket sömn vi behöver, hur mycket vila och återhämtning våra hjärnor kräver.

”Håll Sverige rent” lanserades 1962 och kämpar fortfarande för ett skräpfritt Sverige. Nu borde vi lansera kampanjen ”Akta hjärnan!” för ett Sverige där fler sover gott och känner sig nöjda med sig själva, sina liv och arbeten. Psykisk hälsa skapas i vardagen, hemma, på jobbet, i skolan och på fotbollsplanen - inte i sjukvården.

Psykiatri och psykisk hälsa behöver därför fler vänner med makt och inflytande

Psykiatri och psykisk hälsa behöver därför fler vänner med makt och inflytande över resurser och opinion. Dessutom behöver vi bli fler som vill arbeta med dessa frågor professionellt. Under tiden behöver vi arbeta smartare med de resurser som finns inom vården. Vi har exempelvis allt större möjligheter att möta en ökad efterfrågan med digitala verktyg. Mycket finns också att göra bättre. Exempelvis vad gäller bemötande, ett jämlikt utbud och samordning så att ingen hamnar mellan våra system.  

Men det allra bästa är att vi hjälper varandra att akta hjärnan!