För närvarande pågår viktig forskning som ska kartlägga orsakerna bakom depression, vilket på sikt både kan bidra till att förebygga och effektivisera behandling.

– I min forskning undersöker jag och mitt forskarteam vad som reglerar styrkan i hjärnans synapser, med utgångspunkt från psykiska sjukdomar, i synnerhet depression. Länge trodde man att psykiska sjukdomar beror på en kemisk obalans i hjärnan, men numera tror många istället att de orsakas av att hjärnans synapser inte fungerar som de ska. Det är förmodligen en kombination av olika biologiska mekanismer som i slutänden orsakar depression, säger Maria Lindskog, forskare i neurobiologi vid Karolinska Institutet.

Kartlägger biologiska orsaker bakom depression

I dagsläget upplever ungefär femtio procent av patienterna med depression att symtomen lindras med hjälp av antidepressiva läkemedel, som baseras på hypotesen att depression orsakas av brist på serotonin. Mer forskning kring de biologiska orsakerna bakom depression kan leda till att vi kan utveckla nya läkemedlen som slår på andra mekanismer, och förhoppningsvis kan vi då bota fler som drabbats av depression. För att göra verkliga framsteg som på sikt kan minska andelen människor som drabbas av psykiska sjukdomar krävs både forskning kring hur behandlingen kan förbättras och vad som sker på cellnivå inuti hjärnan när en person drabbas av psykisk sjukdom.

Regelbunden motion bildar en skyddsbarriär mot depression

På senare år har forskarnas möjligheter att studera hur hjärnan fungerar och orsakerna bakom psykisk ohälsa förbättrats, tack vare en snabb metodutveckling. De har bland annat kommit fram till att hjärnan är betydligt mer plastisk, alltså mer förändringsbar än man tidigare trott.

– Vår forskning visar även att regelbunden fysisk aktivitet kan bidra till att förbygga depression och andra psykiska sjukdomar. Vi har visat att när kroppens muskler aktiveras så bryter de ner ämnen som frigörs i samband med stress. När de stressrelaterade ämnena kommer in i hjärnan så kan det leda till depression, men personer som motionerar regelbundet skaffar sig alltså en typ av skyddsbarriär mot just depression. Annan forskning visar också att fysisk aktivitet bidrar till att förebygga alla former av psykisk ohälsa, och har i princip inga kända negativa biverkningar, säger Maria Lindskog.