Tittar man i Svenska Akademins ordlista finner man att intervention betyder mellankomst, ingripande, inskridande. Själv visste jag, för ca 11 år sedan, inte alls vad det var. Tills jag själv blev nykter, läste på och bestämde mig för att bli en. Interventionist alltså. 2011 utbildade jag mig därför i USA till CAI (Certified ARISE™ Invitational Interventionist) och bestämde mig för att etablera professionen i Sverige. En lång och mödosam resa som idag bidragit att flertalet familjer nu både överlevt och lever. Lyckliga.

Alla får hjälp att ta ansvar för sin egen del

Så vad är då en intervention? Jo, det innebär att familjen och anhöriga på ett kärleksfullt, respektfullt och omtänksamt sätt bestämmer sig för att avbryta en kärestas destruktiva leverne för att hen skall hitta tillbaka till ett lyckligt liv. Tillsammans med sina nära och kära. Det är en ytterst demokratisk process uppbyggd på ärlighet; den sjuke bjuds in till arbetet redan från början utan överraskningar, hemlighetsmakeri och tvång. Familj och vänner likaså. Och alla får hjälp att ta ansvar för sin egen del.

GenogramCamilla

Genom en intervention bryts den onda cirkeln av upprepade besvikelser och misslyckande utan den skuld och skam som följer med sjukdomen. Tvärtom, under en intervention får hela familjen en bild av sin emotionella historik genom det vi kallar ”genogram” – ett emotionellt släktträd. Där plottar vi in psykisk ohälsa, trauman, kriser, oförsedda sorger och förluster. Och vid slutet av färdigställandet kan man alltid se att de som är sjuka i familjen idag är det för att familjer har haft svårt att hanterat känslomässiga utmaningar sedan generationer tillbaka.

61% bibehållen nykterhet efter första året

Studier visar att 83% av de som genomgått en ARISE™ Intervention går med på att ta hjälp, med ett resultat på 61% bibehållen nykterhet efter första året. Som del i Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ARISE idag en viktig hörnsten i Sveriges tillfriskande.

Resursstarkt liv

Tycker själv efter alla år som CAI att mitt val av profession är underbart. Dels för att jag får hjälpa människor att hjälpa sig själva. Dels för att jag vet att det fungerar. För hela familjen. För när den som har ett beroende eller psykisk ohälsa väl tagit hjälp är det dags för resterande familj att också få stöd. Annars lider de risk för att falla tillbaka i gamla mönster och roller som oftast orsakat ohälsan i första hand. Och det är först då som vägen till lyckligt och resursstarkt liv kan ta form.

Så interventioner betyder att få livet tillbaka, för både de med psykisk ohälsa eller beroende samt familjer och vänner.

Fakta

Camilla Kuylenstierna: Certifierad ARISE Invitational Interventionist (CAI), expert på ansvarsfull förändring och författare.