Att leva med en kronisk sjukdom är inte lätt men det finns stöd att få. Parkinsons sjukdom förknippas för det mesta med rörelsesvårigheter, stelhet och skakningar. Mindre känt är att sjukdomen med tiden ofta leder till demens. Av alla äldre Parkinsonpatienter eller av dem med avancerad sjukdom har bortåt 80 procent minskad mental kapacitet.

 

Komplicerade konsekvenser

 

Koncentrationssvårigheter, minnesstörningar och svårigheter att klara sig själv är vanliga konsekvenser av Parkinsonrelaterad demens. Ibland förekommer oro och ångest. Demensen kan i sin tur även göra det svårare att resa, umgås med andra människor och att klara av de vardagsrutiner som tidigare varit självklara.

– De demensrelaterade symtomen är ofta mer påfrestande för patienten och anhöriga än motorikstörningen. Varför en del patienter drabbas tidigare eller svårare än flertalet är ännu inte klarlagt. Behovet av forskning är stort, säger Lennart Pettersson, ordförande för Parkinsonfonden.