Agneta Trygg och Mikaela Frohde är båda entreprenörer och framgångsrika affärskvinnor. De har också egna erfarenheter av beroende i form av alkoholism i sin närhet.

– Min man var alkoholist och så sjuk i sitt beroende att han valde alkoholen istället för familjen. Några år senare dog han i sviterna av sin alkoholism. Jag förstod att vi behövde hjälp hela familjen, både jag och mina barn. Vi behövde bearbeta vad vi varit med om men det var svårt att hittat rätt stöd för oss som anhöriga, berättar Agneta Trygg.

En miljon svenskar har någon form av beroendesjukdom

Mikaela Frohde växte upp med en alkoholiserad pappa, som också han gick bort efter flera års drickande. 

– Jag var bara 14 år när min pappa gick bort och det tog lång tid för mig att förstå vad det var jag gick och bar på. Jag sökte hjälp som ung vuxen och insåg först 15 år senare att min psykiska ohälsa berodde på min pappas beroende och beteenden under min uppväxt, berättar hon. 

En miljon svenskar har någon form av beroendesjukdom. Det går 4-6 anhöriga på varje missbrukare vilket innebär att nästan hälften av Sveriges befolkning är anhöriga på något sätt.

Påverka på flera fonter

– Vi vill påverka på flera fronter. Vi vill ge mer kunskap till akademin som utbildar framtidens lärare, socialarbetare, advokater och läkare, idag saknar de nästan helt kunskap om anhörigas problematik. Vi vill också påverka näringslivet så att alla arbetsgivare upprättar och följer en tydlig alkohol & drogpolicy för chefer och medarbetare att luta sig mot. Detta ingår i allra högsta grad företagens värderings och hållbarhets arbete, säger Agneta Trygg.

Det största problemet idag är bristen på kunskap och fakta i samhället

Det största problemet idag är bristen på kunskap och fakta i samhället, menar de. Det finns få specialiserade terapeuter och stödgrupper för de anhöriga. 

– Alla som möter familjer i kris på grund av en beroende sjukdom såsom lärare, socionomer, läkare, jurister och terapeuter bör utbildas i anhörig/ medberoende problematik, säger Mikaela Frohde.

Genom att lyfta problematiken och tala om den offentligt hoppas Trygga Vuxna minska tabun och skammen som är kopplat till beroende och medberoende.

Det är många som lider och alla har rätt till den rätta hjälpen.