Mer forskning spelar en nyckelroll för att minska stigmatiseringen av individer med psykisk sjukdom.

– Psykiatrifonden är en nationell ideell fond som sedan 1993 samlar in medel till forskning inom hela det psykiatriska fältet, inte minst om flera av de stora psykiatriska folksjukdomarna. Ökade anslag till forskning kring psykisk ohälsa är viktigt för att vi ska få mer klarhet kring vilka faktorer som orsakar olika psykiska sjukdomar samt för att överlag öka kunskapen om några av våra vanligaste folksjukdomar, exempelvis depression, säger Psykiatrifondens ordförande Martin Schalling.

För psykiska sjukdomar är det i dagsläget inte olagligt att föreskriva kristallterapi

En viktig fråga för att minska stigmatiseringen kring psykiska sjukdomar är, enligt Martin Schalling, att ändra regelverken så de är bättre anpassade till behoven hos individer med psykisk sjukdom. Psykiatrifonden arbetar bland annat för att ändra kvacksalverilagen, som gör det olagligt att föreskriva alternativa behandlingsmetoder för allvarliga fysiska sjukdomar som diabetes och cancer. För psykiska sjukdomar är det däremot i dagsläget inte olagligt att föreskriva exempelvis kristallterapi till en person som diagnostiserats med schizofreni eller depression.

Mental Health Run minskar fördomarnaMartina

– Jag skulle gärna se att fler personer som innehar nyckelpositioner i samhället, exempelvis politiker, vågar dela med sig av sina egna eller sina närståendes erfarenheter av psykisk ohälsa. I flera andra länder har vi sett att det kan bidra till att minska stigmatiseringen kring den här typen av sjukdomar, säger Martin Schalling. 

Psykiatrifonden är även med och arrangerar Mental Health Run, ett motionslopp som syftar till att få fler att våga uppmärksamma och prata om psykisk ohälsa. Nästa upplaga av Mental Health Run äger rum den 8 oktober på Djurgården i Stockholm.

Forskning kring psykiska sjukdomar är en mycket viktig pusselbit

– Flera mätningar visar att det överlag finns en lägre förståelse för och rädsla för att hantera individer med psykisk sjukdom jämfört med individer som har olika typer av fysiska sjukdomar. När jag tillträdde som ordförande för Psykiatrifonden för två år sedan så bestämde vi oss för att arbeta fokuserat och långsiktigt med att minska stigmatiseringen kring psykisk sjukdom. Vi är på god väg och de forskningsanslag som vi årligen beviljar till forskning kring psykiska sjukdomar är en mycket viktig pusselbit, säger Martin Schalling.