Det finns ett fåtal HVB-boenden i Sverige som inriktar sig på pojkar med problematisk sexualitet – sedan ett år tillbaka finns ett i Hudiksvall. Där jobbar Olof Risberg, legitimerad psykolog.Olof

– Fördelen med att placera dessa pojkar i ett hem som fokuserar på den sexuella problematiken, snarare än på ett vanligt HVB-boende, är att det inte tystas ner på grund av skammen, säger Olof.

Olof menar att det är viktigt att hjälpa pojkarna – långsiktigt. De blir inte ”friska” över en natt.

– Halvårsplaceringar är meningslösa. De här pojkarna behöver långsiktig behandling. Jag ser till och med att man fortsätter att jobba med dem även i vuxen ålder på ett eller annat sätt, till man försäkrat sig om att de kan etablera sunda sexuella relationer med andra människor, säger Olof och lägger till att det är viktigt att föräldrar och skola involveras i arbetet.

Många föräldrar förnekar att deras barn har den här problematiken, och det hjälper inte pojken att bli bättre – tvärtom.

– Det måste ske ett effektivt samarbete mellan såväl skola och föräldrar som vi som behandlar.

Målet Olof och hans kollegor har på boendet är att pojkarna aldrig mer ska sexuellt kränka någon annan.

– Det är det bästa med det här jobbet. Att få hit en trasig pojke och se hur han växer och tillfrisknar.