Den senaste månaden uppgick arbetslösheten till 6,2 procent och totalt uppgick antalet arbetslösa till 324 600 personer. Att inte ha ett arbete att gå till, där man får känna sig sedd och behövd, kan ha förödande konsekvenser. Utanförskapet kan ge depressioner som kan vara svåra att återhämta sig från, visar forskning.

– Att ha ett jobb att gå till, om det så bara är ett par timmar om dagen, kan påverka otroligt mycket. Men det finns många utmaningar i dag. Helst ska man ha 10 års erfarenhet ­– redan som nyexaminerad, säger Viktor.

Finns hopp Viktor/Misa

I Sverige görs många insatser för att minska arbetslösheten ­– och därmed också minska den psykiska ohälsan. Vissa pratar om att sänka arbetstimmarna för att kunna ge fler en chans. Andra pratar om att ändra turordningsreglerna vid uppsägningar i lagen om anställningsskydd (LAS). Vi pratade om problematiken med Viktor Jöhnk, som arbetar i en organisation som vänder sig till dem som har eller har haft någon form av funktionsnedsättning.

– Alla känner någon som har drabbats av stressproblematik eller utmattningssymton. Det är vanligare än många tror. Att inte fångas upp och tas om hand om i tidigt skede kan få förödande konsekvenser. Man tappar självförtroendet, mår allt sämre och isolerar sig kanske till sist. Klyftan mellan samhället och personen blir allt större och det är inte bra för någon. Det finns stor risk att personen i fråga aldrig kommer tillbaka till arbetslivet om de inte får stöd, förklarar Viktor.

Praktik minskar ohälsa

Faktum är att även om många svenskar är arbetslösa så blir siffrorna bättre. Företag har förstått vikten av att ta in unga och ja till och med dem som behöver lite extra stöd i början.

– Att först ha praktik för att sedan erbjudas anställning är ett utmärkt sätt som i alla fall vi har sett ge många arbetstillfällen. Bara de senaste åren har drygt 500 personer fått anställning den vägen via oss.

Bra för alla parter

Fördelen med en praktikplats är att deltagaren och företaget får en chans att testa på varandra. Företaget tar ett socialt ansvar, vilket många medarbetare känner en stolthet inför, och praktikanten kommer ut i arbetslivet och får nya utmaningar och kollegor.

– I dag samarbetar vi bland annat med flera HVB-hem och stödboenden, där vi hjälper ungdomar som haft svårt att hitta eller ha en anställning att få jobb. Vi har sett vilken fantastisk inverkan det kan ha på deras liv. Vi tror praktik och sedan jobb är en bra väg att gå för att minska den psykiska ohälsan.