40 procent av alla sjukskrivningar idag är betingade av psykisk ohälsa som har blivit vårt stora folkhälsoproblem. Stress är en viktig faktor, menar Martin Schalling som är ordförande i Psykiatrifonden.

När du väl har gått in i väggen så finns det inga bra metoder för att snabba på rehabiliteringen, säger Martin Schalling vidare.Martin

– Därför är förebyggande åtgärder och prevention viktigt. Arbetsgivaren har ett ansvar, men fokus borde ligga på prevention snarare än rehabilitering.

Fysisk aktivitet kan förebygga både depression och ångesttillstånd. Det är även bra vid schizofreni. Enligt en ny studie visar sig fysisk träning vara bra för den kognitiva förmågan.

– Läkemedel kan förminska vanföreställningar hos schizofrena, men de fungerar inte särskilt bra tankemässigt. Psykiatrifonden arbetar för bättre och tidigare behandling och detta är ett exempel, säger Martin Schalling.

Att få en psykiatrisk diagnos kan innebära en stigmatisering för många, men Martin Schalling menar att stigmat minskar om vi ändrar på regler och lagar som missgynnar personer med en psykiatrisk diagnos.

– När man väl har fått sin diagnos ska man kunna leva med den på samma sätt som med exempelvis en astmadiagnos. Men har en diagnos, men är fortfarande en person. Det är viktigt att hålla isär. Psykiatrifonden arbetar för en förändring från samhällets sida, säger Martin Schalling.