– Många män saknar sociala strukturer och forum dit de kan vända sig för att prata om sina problem. Det, i kombination med att det finns få organisationer som specialiserar sig på professionellt samtalsstöd och behandling för män, bidrar till att självmord är vanligare bland män, säger Pelle Jansson, verksamhetschef på Manscentrum i Stockholm.Pelle

Han anser att det behövs ett professionellt samtalsstöd  för män. Genom att göra den typen av stöd lättillgängligt kan mycket psykisk ohälsa och många andra problem förebyggas, vilket gynnar såväl individen som samhället.

– Det är viktigt att få möjlighet att diskutera sina svårigheter med en person som man inte är involverad med privat eller beroende av i sitt dagliga liv och som har yrkesmässiga kunskaper och erfarenheter.