Samtidigt ökar rökning risken för att drabbas av depression och ångest.

– Många rökare upplever sig vara stressade, vilket oftast beror på själva nikotinsuget. Många rökare säger att de röker för att dämpa sina stressymptom och komma till ro, men även om nikotinet får hjärnan att slappna av så har det motsatt effekt på övriga kroppen. Nikotin ökar istället pulsen hos rökaren och genererar samtidigt mer stresshormoner, säger Ann Post, driftsansvarig på Sluta-röka-linjen.

 

Mer eller andra typer av stöd krävs

 

Hon menar att rökare med psykisk ohälsa ofta behöver mer eller andra typer av stöd för att sluta röka. Det handlar mycket om att hitta något annat som kan dämpa ångest och stressrelaterade känslor och symptom. Många individer som är rökare och har någon form av psykisk ohälsa upplever att såväl deras psykiska som fysiska hälsa förbättras när de slutar röka.

– Att vänja sig av med att röka är lättare än vad många tror. Det är inte ovanligt att individer med psykisk ohälsa röker även nattetid. Den som slutar röka får därför ofta en bättre och mer sammanhängande sömn, säger Ann Post.