Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström som ser det som ett av sina viktigaste uppdrag att se till att det blir så. Han anser också att det är ett viktigt ansvar som samhället har att jobba för en förbättrad psykisk hälsa eftersom en majoritet av svenskarna kommer i kontakt med området, antingen själva eller genom en närstående.

– Samhället inte bara kan utan ska göra allt det kan för att bidra till en bättre hälsa bland medborgarna. Hälsan påverkas av en rad olika faktorer. Några delar går inte att påverka, men den stora majoriteten av faktorerna som påverkar vår hälsa är sådant vi faktiskt rår över. Och där måste samhället gå in med en aktiv politik för att bidra till en förbättrad hälsa, konstaterar han.

Överenskommelse med SKLGabriel Wikström

När det kommer till den psykiska hälsan så vet vi att psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar och en viktig del i att skapa jämlik hälsa. Det finns en tydlig koppling mellan livsvillkor och hälsa i allmänhet, men kanske med psykisk hälsa i synnerhet.

I december förra året slöt regeringen en överenskommelse med SKL på området psykisk hälsa.

– I den har vi tagit ett nytt grepp på området psykisk hälsa med målet att, på kort och lång sikt, skapa förutsättningar för en bättre psykisk hälsa i Sverige. Fokus är att skapa förutsättningar för att kommuner och landsting ska kunna skapa viktiga första-linjen-insatser så att människor som behöver hjälp, stöd och vård ska kunna få det tidigare, berättar han

I den överenskommelsen finns även viktiga satsningar för unga, exempelvis ungdomsmottagningar.

Måste våga prata om psykisk hälsa

Tre av fyra personer i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen i sina egna liv eller i sin närhet. Ändå är tystnaden stor, och många döljer sin ohälsa även för sina närmaste. Det blir ingen hjälpt av. Samtidigt kan det kännas svårt att ta upp ämnet med en som drabbats, olika personer reagerar ju olika.

Ett av mina mål är att vi ska våga bryta tystnaden om den psykiska hälsan

– Men jag tror ändå att det är viktigt att man vågar prata om det, och att man vågar fråga. Sedan tror jag att det är viktigt att vi vågar prata om psykisk hälsa i högre utsträckning än vad vi gör idag. Ett av mina mål är att vi ska våga bryta tystnaden om den psykiska hälsan, förklarar Gabriel Wikström.

Egna erfarenheter

Ministern drabbades själv av psykisk ohälsa under en period i livet då allt blev för mycket.

– Jag drabbades av en utmattningsdepression för några år sedan. Jag hade väldigt mycket i mitt liv just då med flera politiska uppdrag, dubbla kurser på universitetet och skulle bli pappa. Så här i efterhand tycker jag nästan att det hade varit konstigt om jag inte hade fått en utmattningsdepression.

Många tror att en utmattningsdepression är något man aldrig återhämtar sig från

Många tror att en utmattningsdepression är något man aldrig återhämtar sig från, att man förblir en skör person som inte kan fatta svåra beslut, vare sig politiska eller andra.

– Därför har jag velat visa upp motsatsen. Jag tror rentav att mina erfarenheter gjort mig bättre på att hantera stress och känna mina egna gränser.

Viktigt få vård tidigt

Bemötandet från vården är en viktig del i behandlingen av psykisk ohälsa. Gabriel Wikström fick själv ett bra bemötande av sjukvården och stöd av de som fanns runt omkring honom.

– Men jag vet också att många har andra erfarenheter. Jag hade tur att få hjälp tidigt, men så är det tyvärr inte för alla idag. Vi måste arbeta för att sjukvården blir bättre på att möta människor med psykisk ohälsa och att det finns lättillgängliga första-linjen-insatser. Och det är ju också en av de delar vi satsar på i den nya strukturen vi har tagit fram på området, avslutar han.