Detta är en unik satsning på sociala team i förskolan har gett goda resultat.

 

Värnar om den enskilda medborgaren

 

Satsar tidigt på förebyggande insatser för att trygga kommuninvånarnas hälsa.

Vi vet att den psykiska hälsan i unga år har en avgörande betydelse och en stark inverkan på den enskilde individen. I Vara kommun värnar vi om våra medborgare och satsar tidigt på förebyggande insatser för att trygga kommuninvånarnas hälsa. Förskolan är en viktig arena där vi effektivt når ut till både barn och föräldrar. Bildningsförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen stöttar både i verksamhet och i hemmen med föräldrautbildningar, samtalsstöd och handledning. I kommunen finns tre team med specialpedagoger och socialpedagoger som fungerar som ledningsresurs och mellanhand i verksamheterna.

– Teamen har god överblick och en struktur för stöd och anpassning vilket gör att de kan stötta chefer likväl som personal. Det underlättar och effektiviserar arbetet vilket leder till att vi lättare når ut till barn och deras föräldrar, förklarar Åsa Kåryd, Utvecklingsledare på Vara kommun.

 

Har gett resultat

 

Genom dokumenterade insatser har vi konstaterat att det förebyggande arbetet har gett resultat.

– Alla barn behöver en trygg, stabil grund och en bra start för ett gott liv. Vi ger stöd till barn och familjer som hamnat i gråzonen och behöver extra stöd, avslutar Yvonne Kjell, Bildningschef.