– En stor grupp äldre har drabbats av eller befinner sig i riskzonen för att drabbas av psykisk ohälsa. Det är en grupp som sällan uppmärksammas. Det finns ett stort behov av att öka kompetensen kring tidiga varningssignaler som kan indikera psykisk ohälsa bland äldre. Tidiga tecken på depression skiljer sig exempelvis åt mellan unga och äldre, säger Gösta Bucht, sakkunnig inom vård och omsorg på SPF Seniorerna.Göran

Många äldre befinner sig i en utsatt position med många faktorer som kan inverka på deras psykiska hälsa, exempelvis närstående som avlider, ett nytt liv som pensionär eller förstärkta känslor av ensamhet.

– Om pensionärsföreningar, omsorgspersonal och anhöriga ökar sin kunskap kring psykisk ohälsa bland äldre kan fler få hjälp på ett tidigt stadium och därmed förhoppningsvis undvika att exempelvis drabbas av en djupgående depression, säger Gösta Bucht.