Därför har den svenska insamlingsstiftelsen Wonsa, world of no sexual abuse, startat en specialistklinik för den som utsatts för sexuella övergrepp.Hermine Holm

– Hjärtat i Wonsas verksamhet är vår specialistklinik med en läkarmottagning och en psykologisk traumamottagning för kvinnor, män och barn som utsatts för sexuella övergrepp, säger Hermine Holm, vd för Wonsa. Men en stor del av det vi gör handlar också om att sprida professionell kompetens om sexuella övergrepp.

Wonsa jobbar till exempel med att utbilda vårdpersonal och andra yrkesgrupper som möter den som utsatts. Dessutom bedrivs forskning tillsammans med Karolinska Institutet för att säkerställa att rätt vård ges till rätt person.

– Vi önskar att landstingen erkänner problemet och dess följdverkningar för både individen och samhället. Genom att erbjuda specialistvård till så många som möjligt kan individen återhämta sig snabbare och därmed fortsätta bidra till ett hälsosamt samhälle, säger Hermine Holm.