Studier visar att utbildningsmetoden YAM kan minska antalet självmordsförsök med 50 procent genom att lära unga hantera depressioner, kriser och självmordstankar.

"Ska stimulera till diskussion och eftertanke"

Den hälsofrämjande och preventiva insatsen YAM (Ungdomar medvetna om psykisk hälsa) syftar till att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar bland skolelever. Programmet, som riktar sig till elever i åldern 14-16 år, ska stimulera till diskussion och eftertanke samt utveckla färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskapen om psykisk hälsa.

 

Bra resultat

– Programmet ska främja utvecklingen av problemlösande förmågor och emotionell intelligens, hur man handskas med sina egna och andras känslor, relationer samt empati. Eleverna ges information om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina vänner, förklarar Danuta Wasserman.

"Elever vars emotionella färdigheter tränas brukar prestera bättre"

Enligt en studie genomförd bland drygt 11 000 skolever i tio olika EU-länder har YAM-metoden visat sig vara väldigt effektiv. Psykisk ohälsa leder till låg skolprestation, elever vars emotionella färdigheter tränas brukar prestera bättre i skolor och har en bättre psykisk hälsa.

– Utbildningsprogrammet YAM har visat sig reducera självmordstankar och självmordsförsök med 50 procent.

Programmet genomförs i skolan under skoltid i fem timmar under tre veckors tid och utgår från sex olika huvudområden; Vad är psykisk hälsa?/ Självhjälpsråd/ Stress och kriser/ Depressioner och självmordstankar/ Att hjälpa en kompis som har det svårt/ Vem kan jag be om råd?

 

Bygger upp samarbetet 

– Eleverna får arbeta aktivt med utbildningsmaterial och genomföra rollspelsövningar som leds av två instruktörer utbildade av NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet. NASP tillsammans med SLL, Stockholms läns landsting, arbetar med att bygga upp ett samarbete med elevhälsan samt övrig hälso- och sjukvård för att erbjuda stöd och vård till elever vid behov.

163 skolor i Stockholms län erbjuds redan denna insats. Den är även under uppstart i Västra Götaland, Sörmland, Västmanland och Norrbotten.