barn och ungas psykiska hälsa

TOPICS Idag upplever 1 av 5 barn och unga psykisk ohälsa, samtalen till Bris ökar och allt yngre barn hör av sig. Ämnena man pratar om är allt mer allvarliga. Hälften av alla unga mår dåligt av den press som sätts i sociala medier, var tredje tjej känner sig misslyckad. Detta måste förändras!

Advertorial

Ett smart kontrakt

Riksförbundet Kontraktsmetoden startade 1996 under namnet SMART.

Sponsored content

Ökad negativ stress bland unga

Unga möter idag en ökad hotbild när de engagerar sig civilt. Dessutom är det fler organisationer som ska dela på bidragskakan.

Sponsored content

En chatt för den som behöver

De allra flesta behöver någon att anförtro sig åt. Behovet bland unga att ha en vuxen att delge sina tankar är stort och växer.