mannens hälsa

TOPICS Vi talar allt mer om psykisk ohälsa, vårdklyftor och PMS – men var tillåts mannens hälsa att stå i centrum? 70 procent av de som tar sitt liv i Sverige är just män men mörkertalet hägrar trots att siffrorna talar tydligare än någonsin! Det är dags att ta ställning och agera.