Bli ditt bästa är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan skola och fritidsverk-samhet.

Syftet är att ge ungdomar en chans att röra på sig.

Syftet är att ge ungdomar en chans att röra på sig mer i skolan och få bättre förutsättningar för en god måluppfyllelse. Verksamheten har varit så framgångsrik att det numera är igång på fjorton skolor i Helsingborgs stads skolor.

 

En modell för motion och rörelse

 

Regeringen har tagit beslut om att öka antalet idrottstimmar på grundskolan 2019. Men varför vänta ända till dess? Helsingborgs stad har skapat en modell som gör rörelse och motion till ett självklart och vardagligt inslag för eleverna i grundskolan, utan att lägga till fler idrottstimmar. Tack vare samarbetet blir elever på fjorton skolor aktiverade på raster och i anslutning till skoldagens slut.

 

Liten flicka med rockring. Foto: Unsplash