De beslutade då att initiera en informationskampanj i länets skolor med syfte att öka kunskaperna om cannabis och dess effekter. Erika Holmquist-Hortlund vid Strömbacka skolan i Piteå kommun var en av de första som inledde ett pilotprojekt som sedan har utvecklats och permanentats.

– Först gick jag den utbildning som anordnades av länsstyrelsen och fick en kunskapsgrund att stå på och sedan inledde jag ett informationsprojekt bland mina egna elever. Basinställningen i informationskampanjen är att inte komma med pekpinnar och fördömanden utan utgå från elevernas frågor och funderingar. Den inställningen känns mycket bra och gör att det blir mycket lättare att nå fram till ungdomarna.

 

Synen förändras när man lär sig mer

 

Erik Lidman är en av gymnasieelever som har deltagit i informationskampanjen och han berättar hur hans syn på cannabis förändrades när han lärde sig mer om det.

När jag har förstått hur mycket det påverkar hjärnan så vill man absolut inte hamna där.

– Innan kampanjen var man färgad av många TV-serier och filmer där de rökte på utan några konsekvenser alls, och då tyckte man inte det verkade så farligt. Men nu när jag har förstått hur mycket det påverkar hjärnan och hur länge effekterna sitter kvar så vill man ju absolut inte hamna där.

I samband med kampanjen diskuterade ungdomarna en del sinsemellan, men det avtog sedan allt eftersom.

– Jag skulle önska att vi hade kunnat ha en uppföljning även i trean, man behöver en kunskapspåfyllnad efter ett tag.

 

Det behövs mer resurser

 

Även Erika Holmquist-Hortlund skulle gärna se att de kunde informera varje årskurs på gymnasiet, men då behövs mer resurser.

Ingrid Alm är lärare vid Luleå gymnasieskola och hon har samma önskan om att få driva kampanjen genom hela gymnasiet, men än så länge sker det bara i åk 1 hos dem.

Vi tar upp hälsoperspektivet, hur cannabis påverkar kroppen.

– Vi har gjort det till ett ämnesövergripande projekt där vi diskuterar frågan från olika utgångspunkter. Inom naturkunskapen tar vi upp hälsoperspektivet, hur cannabis påverkar kroppen. I svenskan tittar de på filmer och diskuterar förhållningssätt, i samhällskunskapen diskuterar de källkritik, vilken information man kan lita på, och inom juridiken handlar det mer om lagstiftning.

Det alla är eniga om är att kunskap är ett mycket viktigt verktyg i arbetet med att bryta den explosionsartade ökning av cannabisanvändning som skett de senaste åren, och resultaten hittills i Norrbottens län pekar i rätt riktning.

– Lärare kan verkligen göra skillnad med sin undervisning, avslutar Mats Burman, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen i Norrbotten.