Metodiskt arbete

 

I Region Örebro län har antalet självmord bland barn och unga vuxna minskat stadigt under flera år; medan andelen självmord i länet låg på 12 procent 2012 hade samma siffra sjunkit till 2,4 procent år 2016. Den förbättrade statistiken är ett resultat av det målmedvetna arbete som bedrivits inom Psykiatri för Barn och unga vuxna i Region Örebro län sedan flera år tillbaka.

– Vården har en viktig roll inom suicidprevention eftersom vi ofta möter unga personer och därmed har ett ansvar för och en möjlighet att fånga upp de som är i riskzonen. Genom att vi jobbar målmedvetet kan vi faktiskt förhindra att barn och unga tar sitt liv, säger Ylva Rosén, verksamhetschef Psykiatri för Barn och unga vuxna.

Tvärtom enstaka satsningar och kampanjer handlar arbetet inom hennes enhet om att långsiktigt och metodiskt utveckla en organisation med rutiner som tidigt fångar upp och följer upp unga människor i riskzonen. Rutinerna är långt ifrån skrivbordsprodukter utan sådana som personalen ständigt bär med sig och som skapar trygghet även för dem. Hög tillgänglighet bygger på ordning och reda men även tillit.

En suicidbedömning är alltid en färskvara och kan aldrig vara 100 %

– En suicidbedömning är alltid en färskvara och kan aldrig vara 100 procent säker. Vi måste kunna säkerställa att vi som har kontaktytor gentemot barn och unga samverkar och alltid är på tå. Ingen får hamna mellan stolarna på grund av bristande rutiner, fortsätter hon.

 

Ledsen flicka. Foto: Mostphotos

 

Etablerat samarbete

 

Rent konkret innebär arbetet att patienter som har begått självmordsförsök alltid följs upp med extra täta kontakter. Det finns också ett etablerat samarbete mellan vård, skola och föräldrar där skolpersonal och föräldrar ges möjlighet till snabb kontakt vid behov. Ylva Rosén:

Vi har sedan fyra år tillbaka en egen mottagning för unga vuxna.

– Vi har dessutom sedan fyra år tillbaka en egen mottagning för unga vuxna som kan bemöta de svårigheter det innebär att växa upp som ung idag. Här kan vi fungera som stöd men också fånga upp eventuella riskbeteenden även i ett tidigt skede.

Ansvaret att ta hand om de unga som funderar på att ta sitt liv är gemensamt och medvetenheten hos allmänheten måste också öka:

– Sedan 2016 bedriver Region Örebro därför ett aktivt arbete med att stärka samverkan mellan olika aktörer ytterligare, men också med att öka kunskapen om självmord och självmordsprevention. Vår vision är noll självmord. Då krävs att vi stärker upp insatser även utanför sjukvården, avslutar Ylva Rosén.