En av delarna som de senaste åren växt sig stark som en permanent verksamhet i kommunen är Pedagogcentrum.                  

Pedagogcentrum arbetar med övergripande stöd och utveckling i Österåkers kommun där syftet är att stärka alla förskolor och skolor i kommunen. Här kan kommunens pedagogiska nätverk mötas och utvecklas. Verksamheten skräddarsyr fortbildning för både förskola och skola utifrån förskolans eller skolans behov.

 

En fysisk täffpunkt

 

Pedagogcentrum är också en fysisk träffpunkt där skolförvaltningen erbjuder handledning, fortbildningar, föreläsningar och workshops.

Ute på våra skolor finns det mycket kompetens

– Ute på våra skolor finns det mycket kompetens och det kollegiala utvecklingsarbetet som sker ihop med dem är vår viktigaste uppgift säger Martin Andersson utvecklingsledare på skolförvaltningen och samordnare för Pedagogcentrum i Österåker.

 

Verksamheten består i nuläget av dessa delar:

  • Specialpedagogisk handledning av specialpedagoger mot förskola och skola samt utlåning av pedagogiskt material och litteratur. (Språkverkstan)
  • Handledning och utveckling av estetiska lärmiljöer och fortbildning mot förskola (Metodverkstan)                   
  • Konsultativt stöd och fortbildning inom IKT (informations- och kommunikationsteknik, i syfte att ge elever tillgång till de lärverktyg som behövs för en modern utbildning enligt Skolverkets rekommendationer för digitalisering inom svensk skola). (Skoldatatek och Labbverkstan)

 

Pedagogcentrum. Foto: Martin Andersson

Många satsningar gjort för att öka förståelsen hur vi behöver bemöta barn och elever. Foto: Martin Andersson
 

Webbutbildningen tillgänglig lärmiljö

 

Pedagogcentrum står också bakom satsningen på en webbutbildning som ska ge Österåkers pedagogiska personal ökade kunskaper om hur man kan förändra den sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljön för att alla barn ska kunna få en tillgänglig miljö i skolan. Under läsåret är målet att all pedagogisk personal ska genomgå utbildningen som kompletteras i workshopformat med hjälp av Pedagogcentrum.               

Under åren som vi byggt upp Pedagogcentrums verksamhet har många satsningar gjort för att öka förståelsen hur vi behöver bemöta barn och elever i både förskola och skola. Bland annat i samarbete med SPSM och en utbildning för lärare och specialpedagoger i kommunen säger Martin Andersson. På skolorna drivs sedan arbetet kollegialt som exempel ute på Österskärskolan.

 

Satsningen har gjort skillnad

 

Det märker bland andra Charlotte Rosberg som är speciallärare på Österskärskolan.      

– Efter att vi utbildat elevresurserna blir det mindre krockar med eleverna och de förstår varandra bättre. Det är en skillnad mellan att bara få eleven att fungera i klassrummet mot att få eleven att producera något och utvecklas. Där har vi sett skillnad. Elevresurserna har nu också mer kunskap om när de ska ta ett steg tillbaka så eleven får växa och stå på egna ben, säger Charlotte.