Vi förstår de dagliga utmaningarna och de förväntningar som ställs på ett operationsmikroskop. Dessa insikter driver oss att utveckla förstklassiga mikroskop som hjälper kirurger att tänja på gränserna inom mikrokirurgisk vård och lyfta kirurgisk erfarenhet till nästa nivå. ZEISS erbjuder mikroskop som kan användas inom all slags mikrokirurgi och undersökningar.

– ZEISS senaste operationsmikroskop, KINEVO® 900, är ett resultat av flera års samarbete med ledande mikrokirurger från olika delar av världen, där de tillsammans med produktutvecklare från ZEISS har spelat en viktig roll för slutresultatet, berättar försäljningschefen Andreas Rosenkranz.

Mikrokirurgi kräver ofta olika insynsvinklar och arbetsavstånd (avståndet mellan mikroskopet och objektet) och alla dessa krav kan tillgodoses med ett mikroskop från ZEISS.

– Mikroskopet spelar en viktig roll i det dagliga arbetet inom många discipliner. ZEISS har sett till att utveckla mikroskop som underlättar det arbetet för många kirurger och tandläkare runt om i världen.

 

3D mikroskop

Utvecklingen av videokameror går ständigt framåt. 1080p HD, som fram till för en tid sedan var det bästa som kunde erbjudas, har nu hamnat i bakkant sedan den nya 4K tekniken har lanserats för bruk inom medicinsk teknik.

– Integrerar man två 4K kameror i ett mikroskop får man ett mikroskop med en tredimensionell bildåtergivning. Det öppnar upp för möjligheten att kunna operera genom att direkt titta på en monitor, istället för att titta igenom okularen. Detta är en av nyheterna som KINEVO® 900 går att utrusta med.

 

3D mikroskop. Foto: Carl Zeiss

Mikroskopet spelar en viktig roll i det dagliga arbetet inom många discipliner. Foto: Carl Zeiss

 

Endoskop

Endoskop är ett optiskt instrument som ofta används i samband med mikrokirurgiska ingrepp, ibland som komplement till mikroskopet. Ofta är det inte från operationsstart uttalat att kirurgen behöver ett endoskop, utan det kan ibland visa sig först senare i processen.

– För att underlätta kompletteringen med endoskop så har ZEISS utvecklat QEVO, ett optiskt inspektionsinstrument som enkelt kan kopplas in i KINEVO®900. Bilden från QEVO visas på den integrerade monitorn på mikroskopet.

 

En täckande serviceorganisation

Men om det är bra kvalitet på produkterna, varför behöver man då service?

– Något som används regelbundet kräver en översyn och ett visst underhåll. Det är den typen av service vi pratar om, inte nödvändigtvis att mikroskopen går sönder. Det är optik och mekanik, men även elektronik innefattande datorer, som regelbundet måste ses över.  

ZEISS Nordics har kontor i Sverige (huvudkontoret), Norge, Danmark och Finland med täckning även på Island och Grönland. Servicetekniker finns i alla fyra länder, samt en serviceorganisation i Tyskland och i övriga europeiska länder.

– Det finns ett utbyte mellan ZEISS i Europa. Om det skulle behövas kan man i princip få support från alla europeiska länder. 

 

Highfive med barn. Foto: Carl Zeiss

Foto: Carl Zeiss

 

Här för att stanna

Carl Zeiss AB är ett helägt dotterbolag till Carl Zeiss AG i Tyskland, som grundades för över 170 år sedan. Carl Zeiss AG ägs av Carl Zeiss Stiftung, som dessutom äger systerkoncernen Schott som är specialiserad på modern glasteknik. Idag drivs verksamheterna i Carl Zeiss AG respektive Schott AG. ZEISS koncernen omsätter idag cirka 5 miljarder euro och har cirka 25 000 anställda.

ZEISS har funnits länge och kommer att finnas kvar långt fram i tiden. Tack vare en hög kvalitet och standard på sina produkter har de haft en väldigt stor marknadsnärvaro under en lång tid.

– Vi är här för att stanna. Vi kommer fortsätta att satsa på forskning och utveckling av våra produkter inom alla våra områden.