Det konstaterar Pontus Liljenberg, e-hälsosamordnare i Kävlinge kommun, där de har börjat införa och använda ett flertal digitala hjälpmedel.

– Hemsjukvården står inför många utmaningar framöver, dels att vi får alltfler äldre och dels att det blir färre yngre som kan jobba med att hjälpa de äldre. Med hjälp av ny teknik kan vi arbeta smartare och möjliggöra omförderdelning av mänskliga resurser så att vi kan fortsätta att ge de äldre högkvalitativ omsorg. Tekniken förbättrar också våra möjligheter att arbeta förebyggande och upptäcka och förhindra ohälsa i tid, vilket kommer att vara mycket viktigt framöver.

 

Ordinera och planera digitalt

Ett av de digitala system de börjat använda är Alfa e-Läkemedel, en tjänst för mobil och digital signering.

– Systemet består av ett webbgränssnitt där man administrerar patienternas ordinationer, hanterar vårdpersonalens behörigheter mm. Dessa uppgifter synkroniseras med en mobilapp som finns ute i vårdpersonalens telefoner så att rätt information hela tiden finns tillgänglig för dem.

 

Minskade avvikelser

I appen ser den inloggade personalen vilka patienter som ska ha olika läkemedel under dagen. När väl läkemedlet givits så signerar personalen i appen. Vid utebliven signering kommer en påminnelse i telefonen hos såväl vårdpersonalen som hos sjuksköterskan.

– Med det här systemet har vi minskat antalet läkemedelsavvikelser. Tidigare signerade vårdpersonalen på en papperssigneringslista hos vårdtagaren. Dessa signeringslistor samlade sjuksköterskan in en gång per månad och kontrollerade då efter eventuella avvikelser.

 

Kontroll i realtid

Nu har vi koll i realtid och genom påminnelserna minskar avvikelserna betydligt. Det ökar både patientsäkerheten och sparar tid, då administration av avvikelser tar mycket tid i anspråk.

De har även infört e-tillsyn. Med hjälp av en kamera kan de digitalt och på distans utföra tillsyner hos vårdtagarna.

– Nu får vårdtagare som har e-tillsyn sova i lugn och ro och inte riskera att väckas av nattpersonal som kommer in när de ska utföra tillsyn. Många får svårt att somna om efter ett sådant besök, och dålig nattsömn kan leda till ökad ohälsa, avslutar Pontus Liljenberg.