– Att ha en god munhälsa är viktigt, inte bara för att kunna äta en allsidig kost, utan också för att det är viktigt att kunna prata, le och skratta. Den sociala aspekten är viktig oavsett ålder”, säger Gunnar Henning, tandvårdsstrateg på Tandvårdsenheten i Västra Götalandsregionen.

En god munhälsa underhålls genom regelbunden kost, tandborstning och fluorsköljning samt regelbundna besök hos tandvården för råd och stöd hur man som patient bäst klarar sin munhälsa.

– Genom den fria tandvården, som i Västra Götalandsregionen gäller upp till och med 24 års ålder, har unga möjligheten att bygga en bra grund för fortsatt god munhälsa som vuxen och äldre. En mer jämlik tandvård ger resultat genom att skillnaderna i tandhälsa mellan unga nu minskar.

Från att det för 25 – 30 år sedan var vanligt och också accepterat med löständer hos äldre har andelen vuxna med egna tänder långt upp i åldrarna stigit avsevärt. Därför är egenvården den viktiga, något som kan vara svårt att sköta själv om rörlighet, syn eller hälsan i övrigt, försämras.

Jämlikhet

Oavsett ålder är regelbundna tandvårdskontroller viktiga eftersom den förebyggande vården alltid är den bästa. Frisktandvård och abonnemangstandvård kan erbjuda tandvård till fast pris baserat på en riskbedömning av tandhälsan, vilket gör att man slipper höga och oväntade engångsbelopp.

Särskilt viktig är det med regelbundna kontroller om man drabbas av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som även kan påverka tandhälsan negativt. Gunnar Henning avslutar:

– Det "Särskilda tandvårdsstödet" i Västra Götaland är till för personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg där bastandvården betalas på samma sätt som i hälso- och sjukvården – med samma högkostnadsskydd och frikort. Idag är en god munhälsa därför en möjlighet som kan erbjudas många.