Många väntar i uppemot tio år innan de söker hjälp för sin hörselnedsättning, vilket ofta ger stora sociala och fysiska konsekvenser på livskvaliteten.

Forskning har påvisat ett samband mellan hörselnedsättning, försämrat långtidsminne och demens. Den som lider av en hörselnedsättning måste ofta anstränga sig för att höra, vilket kan leda till stress, trötthet och muskelspänningar i axlar och nacke. Många upplever också utanförskap i samband med sociala aktiviteter.

Det är inte ovanligt att nedsatt hörsel betraktas som en naturlig del av åldrandet, men med rätt hörapparat kan personer med hörselnedsättning bibehålla en god livskvalitet. Hos oss kan man göra kostnadsfri konsultation, utan remiss.  

– Dagens hörapparater är högteknologiska, smidiga och nästintill osynliga. Moderna hörapparater kan dessutom anpassas till bärarens livsstil. De kan exempelvis kopplas ihop med smartphones så du kan strömma telefonsamtal och annan ljudmedia från mobilen till hörapparaten, säger Anneli Grosvernier, audionom på Bra Hörsels klinik i Göteborg.