Än saknas botemedel, men forskning pågår. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom, produktionen av hormonet insulin fungerar inte eftersom kroppen går till attack mot cellerna som gör insulin. Intensivbehandling dygnet runt krävs, genom kontroll och justering av blodsockernivåer, med hjälp av insulin med pump eller spruta.

 

Kan hamna i koma

Ändå drabbas många av livsfarliga, akuta komplikationer och kan hamna i koma. Även långsiktiga, svåra följdsjukdomar är vanliga och ger skador på synen, blodkärlen och nervsystemet.

  – Utmaningen är att hitta ett sätt att helst bota eller åtminstone mildra symtomen av typ 1-diabetes, säger Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitetssjukhus som leder flera studier.

Han är koordinerande prövare för en större europeisk klinisk studie, DIAGNODE-2.

 

Professor Johnny Ludvigsson, huvudprövare för diabetesstudien DIAGNODE-2, förklarar sjukdomen typ 1-diabetes och syftet att undersöka studieläkemedlets effekt på den kvarvarande förmågan att bilda insulin.

 

En europeisk diabetesstudie

I studien prövas en ny metod med syfte att avbryta den autoimmuna attacken på de insulinproducerande cellerna hos patienter som nyligen fått diagnosen typ 1-diabetes.

Har du fått typ 1-diabetes de senaste sex månaderna och är i åldern 12–24 år kan du vara med i studien DIAGNODE-2 för att undersöka om den egna insulinproduktionen går att bevara.

 

Elin Cedbrant diabetes

Elin Cederbrant, lever med typ 1-diabetes och har deltagit i kliniska studier. Foto: Staffan Gustavsson

 

Elin hjälper diabetesforskningen

Elin Cederbrant fick typ 1-diabetes när hon var 11 år och har under uppväxten medverkat i en diabetesstudie.

 

Hur är det att vara patient i en diabetesstudie?

 – Det var spännande att medverka i forskning. Jag skulle absolut ställa upp igen trots att ingen kan garantera att det funkar. Jag har samma mål som forskarna, att hitta ett botemedel.

 

Varför är forskning och kliniska studier viktigt?

– Eftersom jag själv inte är forskare, är mitt sätt att hjälpa till att delta i studier. Patienterna är ju otroligt viktiga för att kunna hitta och lansera nya läkemedel för att behandla diabetes.

 

forskning diabetes

Målsättningen är att helt kunna bota diabetes, men för att nå dit måste forskningen få möjlighet att utföra studier på faktiska personer. Foto: Unsplash

 

Det är frivilligt

Genom att kontakta oss anmäler du endast ditt intresse och förbinder dig inte att delta i studien DIAGNODE-2. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Diabetesstudien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.


Läs mer om studien DIAGNODE-2 och hitta närmsta klinik här >>