Det konstaterar Christine Rosencrantz, kvalitets- och kompetenschef på Frösunda Omsorg, ett av de vårdföretag som redan börjat utforma vården från ett individperspektiv.

– Vi har gått från kundfokus till kundens fokus, vilket innebär att våra medarbetare alltid utgår från att individen bestämmer. Syftet är att skapa högre livskvalitet för kunden.

 

Kundens önskan styr

De har valt att kalla de som de jobbar för och med för kunder och inte brukare som många andra gör.

– Vi gör det för att visa att vi finns där för dem, det är kundens önskningar som styr vårt arbete. Begreppet brukare innebär brukare av kommunens omsorgstjänster, alltså någon som får bruka någon av de kollektiva lösningar som erbjuds alla utan individuella variationer.

Att de ser till varje kunds egna behov innebär bland annat att kunderna får bestämma sina dagsscheman helt utifrån sina egna behov.

– Vissa är morgontidiga och andra morgontrötta. Vi stormar inte in till alla kl 7 för att tvinga upp dem i duschen, bara för att det passar i vårt eget schema. Utan varje kund bestämmer själv när dagen börjar och när den slutar, när måltiderna intas och när de vill duscha.

 

Viktiga kunskaper i kognition

Men för att kunna jobba utifrån kundens fokus måste man kunna förstå hur kunden kan reagera i olika situationer, exempelvis vid demenssjukdom.

– Vi har därför, som enda omsorgsföretag, kognitionskunskap som grund för vår omsorg och har även anställt en sakkunnig inom kognitionsvetenskap som utbildar oss i vad kognitiv svikt är och vilka effekter det kan få.

Christine Rosencrantz förklarar att vi alla drabbas av kognitiv svikt ibland, vid  trötthet eller stress, och att vi då behöver stöd av både den fysiska miljön runt omkring oss och människor i vår närhet för att hitta tillbaka till den inre harmonin.

– Och har man en mer bestående kognitiv svikt, som vid demenssjukdom, så varierar även den över tid vilket är viktigt för de som jobbar att förstå. Även mycket enkla åtgärder kan göra den fysiska miljön lugnande, exempelvis att aldrig ha mönstrade dukar på borden i boenden för personer med demenssjukdom då mönster är ansträngande för hjärnan att avläsa.

 

Certifierar medarbetare

En harmonisk miljö hjälper till att skapa ett inre lugn och bidrar till ”hjärnvila”, något som är mycket viktigt inom kognitionsvetenskapen. Och om människor runt omkring förstår vad som händer i hjärnan vid kognitiv svikt av olika grad så bidrar även det till att skapa lugn inombords hos de drabbade.

– Vi har därför utformat ett frivilligt certifieringssystem för våra anställda, där de kan bli certifierade att jobba med omsorg enligt Frösundamodellen, där kognitionskunskap ingår.

Hon ser även andra stora fördelar med att öka kompetensen och kunskaperna hos personalen och höja statusen för yrket.

– Det skapar ett stort engagemang hos medarbetarna och gör att det blir roligare att gå till jobbet. Och inom framtidens omsorg, då de äldre blir fler och de som tar hand om de äldre färre, är det till stor hjälp för vår rekrytering om vi kan locka med en intressant och utvecklande arbetsmiljö.

Att jobba utifrån kundens perspektiv innebär även att de närstående blir en naturlig del av omsorgen. Deras upplevelser och kunskap om kunden blir mycket viktiga för att förstå kundens behov. När de känner förtroende för den omsorg som ges så smittar även det av sig på kundernas upplevelser och de blir lugnare och tryggare.