Ett instrument har tagits fram som gör det möjligt att samla in biologiska prover från lungans innersta genom att patienterna helt enkelt andas ut i instrumentet. Metoden är baserad på forskning vid Göteborgs universitet ledd av Professor Anna-Carin Olin.

Metoden kan underlätta att det på ett tidigt stadium blir möjligt att upptäcka sjukliga förändringar i lungfunktionen som är förstadier till KOL, lungcancer och astma. Efterfrågan är stor bland läkare och forskare. De här lungsjukdomarna finns enligt WHO med bland de sjukdomar som förkortar människors liv mest och också bland de som orsakar de största samhällskostnaderna. 

 

Blodprov är för otydliga  

Blodprov är vanliga för att ställa diagnoser. De är ofta inte rättvisande. Lungans sjukdomsprocesser börjar många gånger långt nere i lungans grenverk, vilket inte syns tydligt i blodet. Det har saknats ett sätt att få ut och samla upp biologiskt material från långt nere i lungan på ett sätt som är så enkelt och smärtfritt för patienten att det blir möjligt att rutinmässigt utföra tester på många människor.

– Den nya metoden att ta prov på handlar om att göra det möjligt att analysera prover på en vätska som finns långt nere i luftvägarna. Med metoden tror forskare inom lungmedicin att det går att upptäcka sjukdomsprocesser i lungorna i ett tidigt skede, vilket skulle underlätta behandlingen, säger Dr. Jörgen Östling, chef för forskning och utveckling vid PExA.

Det är lätt att tro att våra lungor fungerar som ballonger som fylls med luft när vi andas, men det stämmer inte. Lungorna är mer ett svampaktigt organ.

– Ytan längst ut i grenverket i dina två lungor motsvarar nära nog en halv tennisplan och utgör därför en relevant källa för provtagning och nya upptäckter, säger Jörgen Östling.

 

Global efterfrågan

Trots att utvecklingen av metoden är i en tidig fas är det flera forskningscentrum i Europa som redan använder den.

– Att teknologin blivit tillgänglig gör att fler patienter enklare kan undersökas och därmed ökar chanserna att utveckla mer exakta diagnostiska metoder och läkemedel, som efterfrågas av sjukvården i hela världen, avslutar Jörgen Östling.