Inera har utvecklat ny teknik som kopplar ihop vårdsverige på ett enkelt och säkert sätt. Informationen från vårdsystem i landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare är nu möjlig att dela och visa över vårdgivargränserna.

Trycket att ansluta både befintliga vårdsystem och nya innovativa till den teknik Inera tagit fram på uppdrag av Sveriges landsting och regioner är stort. Utmaningen för vården är att arbeta på ett nytt sätt i takt med digitaliseringen.

Nya metoder

Redan idag finns hos Inera många tjänster som används flitigt. Med hjälp av de tjänsterna är det möjligt att börja resan mot nya arbetssätt redan nu.

Ett första exempel är journalen via nätet, en tjänst som gör det möjligt för invånare att ta del av journalinformation från hälso- och sjukvården via sin egen dator, laptop eller mobil.

Möjligt att börja resan mot nya arbetssätt redan nu

Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.

Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte av remisser mellan vårdgivare, både inom det egna landstinget/regionen och utanför det, vilket gör det möjligt att följa sin remiss på ett smidigt sätt.

Fler digitaliserade tjänster

Andra tjänster som digitaliseras är Hitta och jämför vård som på 1177 Vårdguiden presenterar kontaktinformation till landets vårdmottagningar, deras vårdutbud och vårdkvalitet. Digitaliserade läkarintyg gör det möjligt för läkare och handläggare att elektroniskt skicka läkarintyg och kommunikation av frågor och svar mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. I Mina intyg på 1177 Vårdguiden kan patienten sedan spara sina läkarintyg.

Både patienter och vårdpersonal vinner bättre möten, åtkomlig dokumentation och kortare ledtider

Stöd och behandling är internetbaserat stöd och behandling som ett komplement till traditionell kontakt.

Dessa och många fler tjänster finns redan och gör verksamhetsförändringen möjlig! Utgångspunkten är patienten, som får möjlighet att vara delaktig i sin egen vård och kunna ta ett större ansvar för sin egen hälsa. Vårdpersonalen kan redan nu med hjälp av flera tjänster i framkant förändra och anpassa sitt arbetssätt. Både patienter och vårdpersonal vinner bättre möten, åtkomlig dokumentation och kortare ledtider.

Johan Assarsson,
vd Inera