För inte alltför länge sedan var man tvungen att mäta sitt blodsocker genom att sticka sig i fingret flera gånger per dag. När den kontinuerliga glukosmätaren kom i bruk 1999 upptäckte man nya saker mellan mätning av blodsockertillfällena. Utvecklingen går ständigt framåt och från 2005 har Dexcom kunnat erbjuda en realtids-mätare där värden presenteras tillsammans med en trend och en trendpil som visar såväl riktning som hastigheten av glukosvärdets förändring. Detta kan kompletteras med en påminnelsefunktion som påminner om värdet nått en viss nivå eller är på väg upp eller ned.

– Tekniken har blivit bättre. Sensorerna som mäter glukosvärdet i underhuden har blivit mer tillförlitliga och mindre besvärande för patienten. Fördelen med en kontinuerlig glukosmätning är att man hela tiden ser vad värdet är och kan addera individuellt anpassade påminnelser, utöver ett säkerhetslarm, förklarar diabetesläkaren Peter Adolfsson.

 

stick i fingret diabetes

Det är slut med obehagliga stick i fingret - den nya tekniken förändrar förutsättningarna för dig som är drabbad. Foto: Pixabay

 

Sänk ditt blodsockervärde

Det finns två olika huvudspår på kontinuerliga glukosmätare. Det ena är sensorn intermittent scanning isCGM som förmedlar värde, trend och trendpil när individen scannar. Det är en enkel metod för att se blodsockervärdet och är en tydligt enklare och bättre metod än blodsockermätning, men man måste scanna ofta.

– Studier har visat att man kan sänka sitt genomsnittliga blodsockervärde från höga eller medelhöga nivåer, men när blodsockernivåerna nästan är på en bra nivå kan det vara svårt att få det helt perfekt eftersom man saknar påminnelsefunktioner som varnar när värdet blir högt eller lågt. Den här metoden har inte heller varit lika effektiv vad gäller att minska förekomsten av låga värden, exempelvis nattetid eller sådana som individen har en oförmåga att själv känna.

 

Extra viktigt för gravida

Det andra huvudspåret är realtids-CGM (rtCGM) där fyra huvudsakliga produkter finns. Den senaste produkten att introduceras är nu Dexcom G6 med sensorfunktion under tio dagar som inte kräver kalibrering av sensorn. Alla dessa produkter ger påminnelser, larm och värden kontinuerligt på din klocka, mobiltelefon eller andra produkter utan att man behöver scanna.

– Dels ger denna metod lägre medelsockervärden, HBA1c, vare sig man har en insulinpenna eller insulinpump. Dels minskar den förekomsten av låga värden, även hos den personen som saknar förmåga att känna att det blir lågt och hos de som förut har svimmat och krampat till följd av svåra låga värden.

En patientgrupp som borde ha kontinuerlig glukosmätning med en påminnelsefunktion är gravida kvinnor med diabetes.

– Deras blodsockervärde ska vara ”in absurdum” bra och det är för många omöjligt att göra det jobbet de gör utan den här tekniken.

 

gravid diabetes

För gravida med diabetes är det extra viktigt att hålla sina värden på en god nivå, men det kan vara otroligt svårt att lyckas med detta utan hjälp av tekniken. Foto: Unsplash

 

En pågående revolution

Till och från har realtids-CGM kunnat kopplas till insulinpumpen och på så sätt kunnat användas för att ge automatstopp på en viss glukosnivå, det vill säga om värdet till exempel är på väg ned så talar sändaren om för pumpen att den ska stoppa insulintillförseln för att sedan starta om när man är på säker mark igen.

Nu finns även en insulinpump som tillför mer insulin vid höga glukosvärden och fler kommer att följa.

– Automatiken kommer inte bara att ge ett bättre blodsockervärde, den kommer även att avlasta individen väldigt mycket. För många betyder det här att de kan leva ett mer normalt liv, att kunna arbeta, vara aktiva och slippa gå upp mitt i natten för att mäta sitt glukosvärde.

"Slipper leva med en ständig oro"

För många familjer är följarfunktionen från Dexcom väldigt efterlängtad. Den här tekniken möjliggör att du som förälder slipper leva med en ständig oro över ditt barns glukosvärde. Du kan ha koll oavsett var barnet befinner sig: på förskolan, fotbollsträningen eller kompisens kalas.

 

Många vinster

Kontinuerlig glukosmätning är en investering för framtiden. Den sänker lidandet för den enskilde och för många familjer och minskar även kostnaderna för samhället. Men trots detta så är det fortfarande alltför många landsting som inte erbjuder denna teknik till personer med diabetes.

– Inte alla landsting är beredda att ta den här investeringen, vilket är djupt orättvist. Vi måste därför ta fram hälsoekonomiska mått som visar att vi med den här tekniken gör en vettig investering som ger besparingar. När vi har det svart på vitt har jag svårt att se våra politiker välja något annat än just kontinuerlig glukosmätning.

 

Peter infucare dexcom

Peter Adolfsson, diabetesläkare och överläkare vid sjukhusen i Kungsbacka och Halmstad, förklarar att kontinuerlig glukosmätning är den nya revolutionen inom diabetesvården. Foto: Sahlgrenska Akademin

 

En trebent pall

Vi kommer att se en fortsatt teknikutveckling och möjligheterna att ta hand om diabetes kommer att bli ännu bättre framöver. Detta kommer att kräva utbildningsinsatser från sjukvårdens sida för att lära patienter och familjer att dra nytta av den nya tekniken på bästa sätt.

– Utbildning ser jag som det ena benet på pallen och tekniken det andra. Det tredje benet är en förståelse hos beslutsfattarna om att detta är vägen att gå för att minska kostnader för samhället och lidandet för de drabbade.

Lär dig mer om tekniken här: