Många av LUTS-symtomen orsakas av ofullständig tömning av urinblåsan. Det positiva är att det går att behandla. LUTS är en förkortning för den engelska benämningen Lower Urinary Tract Symptoms. Det är ett samlingsbegrepp för besvär med urinvägarna, som nattliga toalettbesök, svag urinstråle, ökad urineringsfrekvens, inkontinens, ofullständig tömning av urinblåsan, urinläckage och även problem med sexlivet.

 

En vanlig orsak till LUTS är förstorad prostata

Prostatan sitter strax nedanför urinblåsan på män. Urinröret, där all urin passerar, går rakt igenom prostatan. När prostatan börjar växa, vilket den ofta gör när man blir äldre, klämmer den åt om urinröret så att det kan bli svårt eller omöjligt att kissa. Vid 50 års ålder har varannan man förstorad prostata, och vid 80 års ålder är siffran 90 procent.

"Vid 80 års ålder är siffran 90 procent."

Man vet inte säkert varför prostatan växer på det här sättet, men kända riskfaktorer är ålder och fungerande testiklar som fortfarande producerar sperma och det manliga könshormonet testosteron. Omkring hälften av alla män med förstorad prostata har symtom. Eftersom urinröret pressas samman blir det svårt att tömma blåsan, eller svårt att hålla sig.

 

Ta tillbaka kontrollen

Det finns flera olika behandlingsalternativ vid LUTS. Intermittent kateterisering är ett av dem och är en standardbehandling vid LUTS med ofullständig tömning av urinblåsan. Ren Intermittent Kateterisering (RIK) är en metod som innebär att urinblåsan töms regelbundet dagligen med en engångskateter. Metoden hjälper dig att tömma urinblåsan helt och hållet och ger dig kontroll över ditt välbefinnande. Om inte annat kommer du att sova bättre om nätterna, om du hör till den stora skara män som måste upp och kissa en eller flera gånger varje natt.

Det är viktigt att välja rätt tappningskateter för att få en bra start. I genomsnitt tömmer du urinblåsan 1 800 gånger per år. Därför är det av största vikt att använda en tapp­ningskateter med låg friktion redan från start. Den unika ytan på LoFric® säkerställer detta.

 

Besvären ökade

LoFric har funnits på marknaden i trettio år och är den mest väldokumenterade och testade tappningskateter som finns. Faktiskt är det så att LoFric är den enda kateter som kan bevisa att den minskar risken för långsiktiga komplikationer.

”Jag kände av vissa besvär med att kasta vatten redan för många år sedan."

 

"Jag kände av vissa besvär med att kasta vatten redan för många år sedan. Från början var symtomen diffusa såsom svag stråle och startsvårigheter. Men besvären tilltog med åren och blev alltmer uppenbara. Att använda RIK skiljer sig inte så mycket från ett normalt toalettbesök på annat sätt än att jag måste komma ihåg att alltid ha med mig katetrar förstås.” – Eric, LoFric-användare

 


Vill du veta mer om LUTS och hur du kan få hjälp? Besök wellspect.se