Det krävs en förståelse för vem som är måltidsgäst och ett hänsynstagande av den sociala aspekten. Byggt på kunskap ska arbetet vara värdeskapande i hela måltidskedjan, från planering till servering. Och för det fordras nya tankesätt.

 

Sex av tio riskera undernäring

Efter decennium av satsningar och bidrag, så är eller riskerar fortfarande sex av tio inom äldreomsorgen undernäring och var fjärde mattallrik slängs. I invanda och opraktiska mönster seglar vi runt med kostsamma organisationer, utan kompass. Det verkar dessutom finnas en ovilja att beräkna kostnaden för denna seglats.

"För Sveriges del kan det uppgå till 35 miljarder"

Dock pekar internationella mått på att den för Sveriges del kan uppgå till 35 miljarder. Det förefaller alltså finnas stora resurser till att servera professionella och hållbara måltider inom vård och omsorg – bara vi vill.

 

Det är i processen det händer

Det borde därför vara angeläget varje organisation att servera integrerade och smakliga måltider med en hög lägstanivå. Byggda på ansvar, kunskap och välutvecklat samarbete, samt fyllda med delaktighet och respekt för måltidsgästen. Med bättre resursutnyttjande kan vi servera och utveckla professionella och hållbara måltider, för livskvalitet, arbetsmiljö och samhällsekonomi. Så släpp loss kraften i er verksamhet – det är i processen det händer!