Idag har den svenska vården stora bekymmer.

– För att vården inte ska totalhaverera behöver vi hitta effektiva lösningar. Tack vare digitaliseringen och MMX® finns lösningen redan här, säger Jennie Gehlin, arbetsterapeut och produktchef för nWise.

Genom att rådfråga sin personliga vårdgivare via MMX® kan man känna sig trygg i att veta om man behöver söka vård eller inte.

– Detta medför stora tids- och resursbesparingar. Dötid i form av resor till och från hemmet försvinner då man kan kommunicera direkt via applikationen, poängterar Jennie Gehlin.

Nästa generations vård

Det saknas resurser för att kontinuerligt följa upp kroniskt sjuka patienter. Med MMX® möjliggörs en daglig kontakt samt att patienten själv kan följa sitt sjukdomstillstånd, genom enkäter, prover och uppföljningar. Allt från sitt eget hem.

– MMX® är inte ”bara ett videosamtal”, utan en uppföljning och kontroll på hur patienten faktiskt mår. Detta i kombination med exempelvis sensorer, nattkameror och akutnummer gör att patienten och dess anhöriga kan känna 100 % trygghet i att det alltid finns någon som har koll och är kontaktbar, säger Niklas Cassel, vd för nWise.

Tillsammans med Karolinska sjukhuset har studier på KOL-patienter gjorts som fått prova på hur MMX® fungerar för dem. Resultatet blev så pass lyckat att det nu ska testas på över 100 patienter i fyra olika landsting. Även den äldre generationen har visat ett stort intresse för lösningen.

– Vi har under lång tid jobbat med olika typer av funktionsnedsättningar och blivit specialister på att ta fram gränssnitt som passar alla, säger Niklas Cassel.

MMX® är ett effektivt och enkelt arbetsverktyg i vården och de stora vinnarna är patienterna.

– Vi länkar samman vården, patienten och anhöriga. Nu kan patienten med stöd av anhöriga på riktigt vara delaktig i sin vård, avslutar Jennie Gehlin.