Jane Lindell Ljunggren, som bland annat varit med i SVT:s programserie om Sveriges bästa äldreboende, driver tillsammans med sin syster sedan 1994 ett boende för pensionärer med demensdiagnos, Hattstugan, på Gotland. Där praktiserar hon sin filosofi om hur man skapar ett riktigt bra äldreboende.

– De äldre hos oss använder i princip inga oros eller sömnmediciner alls. Dessutom har vi Sveriges lägsta sjukskrivningsstatistik, berättar hon.

De satsar mycket på att ge de anställda en bra arbetssituation då det i sin tur skapar en positiv stämning på hela boendet.Jane Lindell Ljunggren

– Och för de pengar vi sparar in på att vi har så lite sjukskrivningar kan vi istället gå på konserter och annat med de äldre.

De saker hon lyfter som de absolut viktigaste för en demenssjuk person är ett kontinuerligt umgänge och delaktighet i vardagssysslorna. De lagar mat tillsammans, går ut på aktiviteter, fikar etc. och personalen finns hela tiden i närheten av de äldre.

Bland de arbetsmetoder de använder finns Reminiscensmetoden, som de lärt från Ersta, som går ut på att skapa en miljö av igenkänning runt den demenssjuke. Metoden går ut på att skapa de äldres livsberättelser genom samtal kring gamla föremål som i sig lockar fram minnen. Med hjälp av livsberättelserna kan de skapa trygghet genom att placera ut föremål för igenkänning i lokalerna som den äldre befinner sig i.

Andra metoder de använder sig av är musik och dans, taktil beröring och husdjur på boendet.

För branschen som helhet ser Jane Lindell Ljunggren en del orosmoln.

– Kommunernas upphandlingar fokuserar så mycket på lägsta pris att det är svårt för små vårdgivare att konkurrera med de större. För även om verksamheten bedrivs på precis samma ekonomiska premisser kan de inte få storskalighetsvinsterna. Och det i sin tur gör att många vårdboende likriktas och ges inte möjlighet till det personliga engagemanget, säger Jane Lindell Ljunggren.