Det är Dietisternas Riksförbund som refererar till den studien när de beskriver problemen kring undernäring hos äldre och den bristande kunskap och struktur de ser hos kommunerna att hantera dessa frågor. Siffran kan vara förvånande eftersom det talas så lite om undernäring och dess följer i samhället generellt, utan fokus ligger på övervikt och problem kopplat till det.

Det är ofta äldre som drabbas av undernäring eller lever med risk för undernäring. Dels behöver äldre en annorlunda kost  som vare sig de själva eller omgivningen har tillräcklig kunskap om.  För det andra  bor man kvar hemma längre och tänker inte alltid på att äta.

– En del äldre får även problem med att tugga och svälja, vilket naturligtvis påverkar möjligheten att få i sig tillräckligt med mat, förklarar Gunnel Stuhr Olsson på Findus.Gunnel

De äldre behöver exempelvis ca 30 procent mer protein än yngre. Får de inte i sig det nödvändiga proteinet så tappar de bland annat i muskelmassa vilket i sin tur ökar fallrisken. Generell näringsbrist kan också ge yrsel som bidrar till fallrisken.

– Men, det viktigaste tycker jag är de äldres livskvalitet. Med näringsbrist så blir man trött och håglös och orkar inte ta sig för saker, vilket skapar stillasittande som inte är bra för vare sig hjärna eller kropp, fortsätter hon.

I takt med att andelen äldre bland befolkningen blir större så ökar också behovet av  kunskap hos exempelvis hemtjänstpersonalen.

– Vi har startat ett initiativ som vi kallar KraftTaget som syftar till att skapa en debatt om denna problematik, förklarar Gunnel Stuhr Olsson.

Det blir ett problem då samhällsdebatten fokuserar så mycket på den ökade övervikten, när undernäring i sig kan vara ett ännu större samhällsproblem. Genom KraftTaget, som kommer att lanseras i Almedalen, vill de att denna debatt ska ta fart.

– Vi vill lyfta frågan om hur viktigt det är med kunskap om äldres näringsbehov. Utöver att rätt näring ger de äldre en bättre livskvalitet, så sänks också behovet av omvårdnad för de äldre som kan hålla sig friskare och piggare längre.

Findus Special Foods har 40 års erfarenhet av mat med annan konsistens samt näringsberikning. Förra året lanserades också ett matkoncept de kallar GoVital. I det konceptet ingår specialkomponerad portionsmatmed extra protein och dessert för äldre samt timbalrätter för personer med tugg- och sväljproblem.