– Socialstyrelsen håller på att dra upp nationella riktlinjer för behandling av psoriasis vilket ska leda till en mer jämlik vård, säger Birgitta Stymne, överläkare vid hudkliniken, universitetssjukhuset i Linköping. Birgitta

Sjukdomen har visat sig vara kopplad till livsstil och stress där stress kan vara både en utlösande och förvärrande faktor. Genom att höja kunskapen om psoriasis hos patienterna kan man minska onödigt lidande.

Idag behandlas psoriasis på flera sätt; lokalbehandling, ljusbehandling och systembehandling. Dessutom är ”Psoriasisskola” en viktig del av behandlingen. Birgitta Stymne menar att för få sätter upp behandlingsmål för sina patienter eller utvärderar behandlingens effekt. Därför erbjuds inte alla optimal behandling.

– Dessutom erbjuder bara hälften av landets landsting så kallad klimatvård, behandling på soligare breddgrader. Då får patienten sola och träffa hudläkare, sjukgymnast och hälsopedagog. Vissa blir, för en längre period, helt symptomfria under sådana resor, berättar Birgitta Stymne.