Vi lever numera närmare en fjärdedel av våra liv efter 65 – det tycker jag är helt fantastiskt! Samtidigt är det viktigt att vi under denna livsfjärdedel får leva ett så gott och tryggt liv som möjligt. Och frågar vi Sveriges seniorer vilka samhällsfrågor som de anser är viktigast, så är det sjukvården och äldreomsorgen som hamnar i den absoluta toppen.

 

Ett ökat behov på ålderns kant

Att åldras innebär ett ökat behov av vård och stöd. En fungerande vård och omsorg är avgörande för att vi seniorer ska kunna leva ett tryggt och hälsosamt liv. Tyvärr ser vi idag äldre som slussas mellan en mängd olika vårdaktörer, där ingen tar ansvar för helheten.

"Många vill känna friheten och tryggheten i det fria valet."

Vi ser en ökande brist på geriatrisk kompetens runt om i landet. Vi ser också att ett stort antal äldre inte får möjlighet att kunna välja utförare av vård och omsorg eller typ av boende – trots att många vill känna friheten och tryggheten i det fria valet.

 

Mycket kan göras för våra seniorer

SPF Seniorerna menar att det finns mycket som kan göras för att vi seniorer ska kunna känna oss tryggare:

"Varje år blir tusentals äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård"

Samordningen mellan primärvård, kommunal omsorg, öppen specialistvård och sjukhus måste bli bättre. Över hälften av befolkningen som är 77 år eller äldre är multisjuka och behöver vårdas utifrån ett helhetsperspektiv. Varje år blir tusentals äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. En bättre samordning kan motverka farliga läkemedelskombinationer och öka chanserna för vårdpersonalen att upptäcka om patientens tillstånd förvärras.

 

Tryggheten i läkarkontakten är avgörande

En annan viktig åtgärd för att öka tryggheten är att ge äldre möjlighet att träffa samma läkare. Trots att vi idag vet att en fast läkarkontakt sannolikt ökar förutsättningarna för att läkaren ska vara förtrogen med patienternas medicinska historia, så får många äldre inte den möjligheten. Det menar jag att de ska få. Att kunna känna tryggheten i en läkarkontakt med kontinuitet höjer livskvaliteten.

"Sverige behöver verkligen ett nationellt kompetenslyft inom vården!"

Den geriatriska kompetensen måste öka. År 2016 fanns i Sverige 554 geriatriker och cirka 500 000 personer som var över 80 år – i snitt alltså 1,1 geriatriker per 1000 äldre. Socialstyrelsen förutspår att den siffran har sjunkit till 0,75 geriatriker per 1000 äldre år 2025 – en minskning som väntas fortsätta till år 2030. För att säkra tillgången till geriatriker behöver landstingen driva på för en större satsning på utbildning och kompetenshöjning av sjukvårdspersonal. Dessutom borde krav på geriatrisk utbildning för alla läkare under AT-utbildningar och för allmänläkare under specialistutbildningen återinföras. Sverige behöver verkligen ett nationellt kompetenslyft inom vården!

 

Du ska få välja din väg - oavsett ålder

Trygghet är också att kunna välja hur just du vill ha det på äldre dar. Bara för att du fyllt 65 så innebär inte det att du i samma stund får samma behov och har samma önskemål som Sveriges övriga 2,2 miljoner seniorer. Att själv kunna få välja det som passar just mig bäst efter mina behov är oerhört viktigt. Därför är det en självklarhet att Lagen om valfrihet, LOV, ska vara obligatorisk i hela landet. Idag är det frivilligt för kommunerna att tillämpa den. Det innebär i sin tur att man på många håll får betydligt färre alternativ och bara kan välja det som kommunen erbjuder.

"Det är trygghet och respekt som är viktigast för oss seniorer"

Att få möjlighet att välja själv handlar om värdighet och respekt och att kunna bestämma över sitt eget liv. Att kunna välja en utförare eller ett boende som passar just mina behov skapar också större trygghet. För det är trygghet och respekt som är viktigast för oss seniorer – och det budskapet kommer jag och SPF Seniorerna se till att ingen politiker missar under detta valår.