Ta erektionsproblemen på allvar

Många män drar sig för att prata om erektionsproblem och att de har svårt för att få stånd eller att behålla ståndet. Enligt statistik har fem procent av männen i åldrarna 20-30 år problem med ståndet. Mellan 40-70 år ökar procentsatsen till 50 procent för att från 58 års ålder stiga till 60 procent.

– Det är viktigt att ta erektionsproblemen på allvar eftersom det kan vara en indikation och symptom på en bakomliggande sjukdom, förklarar Carina Jägervall som arbetat länge inom sexuell rehabilitering och med erektionsproblem som numera arbetar på Kirurgkliniken Växjö.

 

Ont om stöd

Carina Jägervall konstaterar att det finns få arenor där män kan prata om sina problem. Det finns en del mansmottagningar men det är oftast i storstäderna och täcker inte in behovet.  

– Mitt specialområde är rehabilitering för män som får sexuella problem efter cancerbehandling och där finns det en nationell satsning vilket är fantastiskt bra, men det skulle behövas fler möjligheter för män att få samma sexologiska hjälp och stöd vid sexuella problem som är orsakade av andra sjukdomar än cancer.

 

Carina Danemalm Jägervall

Carina Danemalm Jägervall är sexualrådgivare och uroterapeut. Hennes fokusområde berör främst rehabilitering för män som får sexuella problem efter cancerbehandling. Foto: Region Kronoberg

 

Alla kan drabbas

Att plötsligt få besvär med ståndet för en frisk man där allt fungerat bra tidigare är ofta både oroande och påfrestande. Unga män kan känna sig osäkra inför att ha sex nästa gång om det en gång inträffat. Osäkerhet Att enstaka gånger få problem med ståndet kan drabba alla någon gång under livet.

"Problem med ståndet kan bero på sjukdom"

I många fall kan det bero på faktorer relaterade till stress eller livsstilsfaktorer. Om problem med ståndet kommer gradvis under en längre period kan det bero på sjukdom som diabetes, kärlsjukdomar alternativt neurologiska- eller psykiska sjukdomar.

 

Sök hjälp

Impotens kan också vara ett tidigt tecken på hjärt-kärlsjukdomar som i sin tur kan bero på fetma och en osund livsstil.

  – Vi måste slå hål på rådande machonorm att män alltid ska kunna få stånd oavsett om han är trött eller stressad. Är problemet återkommande bör man uppsöka sin vårdcentral för hjälp. Man ska hålla sig från att självmedicinera med preparat från nätet. Det är bättre att söka professionell hjälp.