Typ 2-diabetes är en folksjukdom. Omkring 400 000 svenskar har diabetes och av dem har mellan 85 och 90 procent typ 2-diabetes. Thomas

– Det är två faktorer som är avgörande för om och när typ 2-diabetes bryter ut. Det ena är ärftlighet, vilket inte går att göra mycket åt, och det andra är livsstil, vilken går att göra mycket åt, berättar Thomas Magnusson, ordförande i Diabetesorganisationen i Sverige.

Av egen erfarenhet vet han att det går att leva ett bra liv med sjukdomen om man tillsammans med vården kommer fram till en behandling och livsstil som passar ens vardag. Med en förändrad livsstil och rätt behandling kan man förhindra eller fördröja komplikationer i ögon, njurar, hjärta och kärl.

– Känner man sig ovanligt trött och törstig och vet att man har en nära släkting med typ 2-diabetes ska man be vården att testa blodsockret. En obehandlad diabetes kan nämligen leda till en hjärtinfarkt eller stroke.

Att undvika socker så långt det är möjligt är en viktig del, som också enligt vetenskapsrön har effekter på många andra sjukdomar. Nyligen lanserade Diabetesorganisationen i Sverige en broschyr om dolt socker för att hjälpa svenskarna att göra medvetna val i mataffären.