– Det är otroligt hedrande att bli utsedd till årets fysioterapeut, speciellt eftersom det är kolleger inom yrket som har röstat fram mig, säger Margareta Emtner, fysioterapeut och professor vid Uppsala universitet.

Margareta har under 30 års tid drivit och byggt upp vårdprogram för patienter med lungproblem, främst med KOL och astma.

– Det är fantastiskt att området lyfts fram. Många med svår KOL är sjuka med små krav på sjukvården och därför märks de inte mycket bland allmänheten. Ofta är den bakomliggande orsaken rökning och det finns det i många fall stora skamkänslor, vilket gör att vissa inte ens går till vårdcentralen för att få hjälp.

Går att bromsa sjukdomsutvecklingenMargareta

KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, är en lungsjukdom där luftrören blir trånga och det blir svårare att andas. De som har KOL blir ofta trötta och orkar mindre. Sjukdomen drabbar hela kroppen och påverkar flera av kroppens funktioner. Elasticiteten i lungorna blir sämre vilket gör det svårare för den som har sjukdomen att tömma lungorna på luft.

– De som har KOL blir ofta flåsiga av att röra på sig och därför är det många sjuka som rör på sig för lite eftersom de tycker att flåset är obehagligt. Men det är precis tvärtom. Att röra på sig är bland det viktigaste för de som diagnosticerats med sjukdomen.

Fysisk aktivitet har stor betydelse

Det går inte att bli frisk från KOL men det går att förbättra andra saker i kroppen. Ångest, depression samt fysisk styrka kan man göra något åt och det lindrar sjukdomen. Margareta arbetar nationellt och bedriver också undervisning. Hon har trovärdigt implementerat sin forskning från kliniska studier i praktiken.

– Jag har stått på mig i alla tider och tryckt på att fysisk aktivitet är nödvändig. Socialstyrelsen kom med nya riktlinjer förra året vilket fått stort genomslag. Patienterna har nu rättigheterna att efterfråga och kräva rätt vård. Nu gäller det också att få ut det budskapet samt budskapet om riskerna med rökning avslutar Margareta Emner.