En skräddarsydd sjukvård kräver digitalisering

Inom en snar framtid kommer det komma krav på en individualiserad och skräddarsydd sjukvård. För att kunna möta dessa måste vården digitaliseras, menar IT-professorn Bo Dahlbom.

dahlbom

IT-professorn Bo Dahlbom menar att sjukvården måste digitaliseras för att kunna möta patienternas krav på vård i framtiden. Trots att digitalisering av sjukvården skulle spara in väldigt mycket pengar till samhället är det fortfarande några som motsätter sig detta.

– Det finns en gammaldags idé att människor är bättre än teknik. Man vill behålla och bygga ut vår gamla sjukvård snarare än att satsa på något nytt. En annan motsättning hittar man inom sjukvården. Till skillnad från andra branscher har sjukvården dåliga erfarenheter av IT-lösningar. Det finns även en rädsla att ens uppgifter sprids till obehöriga, förklarar Bo Dahlbom.

Sjukvårdskostnaderna ökar samtidigt som den gamla formen av sjukvård är svår att få effektiv. Med en mer digital vård kan man spara väldigt mycket pengar.

Att kunna erbjuda en högkvalitativ vård med en rimlig skattefinansiering försvåras av två fenomen.

– Att kunna erbjuda en högkvalitativ vård med en rimlig skattefinansiering försvåras av två fenomen. Det ena är medborgarnas ökade krav på sjukvården. Vi lever längre samtidigt som vi är mer krävande och mindre auktoritärt styrda. Det andra är utvecklingen av operations-, behandlings-, diagnos- och analysmetoder, som inledningsvis kostar väldigt mycket. I framtiden kommer patienter vilja ha en diagnos, prognos och behandling utifrån sin genuppsättning, sina vanor och erfarenheter. Allt detta måste sjukvården kunna leverera, vilket den inte gör idag. Därför måste vården digitaliseras.

Individualiserad och skräddarsydd vård

I den svenska sjukvården idag möter man tre olika verksamhetsidéer. Den första betonar läkarens/hantverkarens roll och betydelse, den andra sjukhuset/industrin och den tredje medborgaren/konsumenten.

Det är inte lika mycket fokus på konsumenterna.

– Det handlar idag om att få ordning på alla tre samtidigt. Tyvärr handlar de stora diskussionerna inom sjukvården om avvägningen mellan de två första där läkare ska få mer makt, men det är inte lika mycket fokus på konsumenterna.

Digitalisering av vården är ett sätt för individen att ta makten och kontrollen över sin egen hälsa. Endast med ett större inslag av självbetjäning går det att till en rimlig kostnad erbjuda högkvalitativ vård.

– Då menar jag en digitalisering som ger sjukvårdskonsumenterna tillgång till sin journal, data och analysredskap och därmed bättre kunskap och kontroll. Vi vill bli myndiga hälsomedborgare. Det betyder inte att alla kommer vilja ha det så, det kommer fortfarande finnas några som vill att någon annan tar hand om dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *